ኣብ ሽወደን እቲ ሓድሽ ሂወትካ ጀምሮ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 6 2019

መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸብካ እንታይ ክትገብር ከምዘድልየካን ነየኖት በዓል መዚታት ክትውከስ ከምዘለካን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

Skatteverket (ብዓል መዚ ግብሪ)
ባንክ
Arbetsförmedlingen (ብዓል መዚ መራኸብቲ ስራሕ)
Försäkringskassan (ብዓል መዚ ውሕስነት)