ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 24 3 2020

ኣብ ሽወደን መን ክጸንሕ ከም ዝፍቀዶ እቲ ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ እዩ ዝቆጻጸሮ። እቲ ናይ ሽወደን ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ ኣብ 2006 እዩ ወጺኡ። እቲ ሕጊ ኣብ 20 ሓምለ 2016 ንግዚኡ ተቐይሩ ነይሩ ። እቲ ግዝያዊ ሕጊ ክሳብ 19 ሓምለ 2021 እዩ ዘገልግል።

ኣየኖት ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣለዉ

ዝተፈላለዩ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣለዉ፡

  • ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎም መንበሪ ፍቓድ
  • ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ

እቲ ግዝያዊ ሕጊ፡ እቶም ኣዚዮም መብዛሕትኦም ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦም ማለት እዩ።

ቤት ትምህርቲ ራድዩ (UR) ፍልልይ ኣብ መንጎ ቀዋምን ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎን መንበሪ ፍቓድ ዝገልጽ ሓደ ፊልም ገይሮም ኣሎዉ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ እዩ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ፡ ዓረብኛ፡ ከርድኛ፡ ፋርስኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተሕተ- ኣርእስቲ ኣለዎ።

እቶም ዝተፈላለዩ መንበሪ ፍቓዳት እንታይ ትርጕም እዩ ዘለዎም?

ስደተኛ - 3 ዓመት

ንስኻ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዝረኸብካ፡ ሓደ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃበካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናይ ግድን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ኣሎካ። እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ክልተ ወርሒ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ - 13 ኣዋርሕ

ንስኻ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ ተቐባልነት ዝረኸብካ፡ ናይ 13 ኣዋርሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ። ድሕሪ 13 ኣዋርሕ ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ንኽወሃበካ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናይ ግድን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ኣሎካ። እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ክልተ ወርሒ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ቤት ትምህርቲ ራድዮ ትምህርቲ (UR) ብዛዕባ ፍልልይ ኣብ መንጎ እቶም ዝተፈላለዩ መንበሪ ፍቓዳት ዝገልጽ ፊልም ገይሮም ኣሎዉ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ እዩ። እቲ ፊልም ብሽወደኛ፡ ዓረብኛ፡ ኩርደኛ፡ ፋርሰኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተሕተ-ኣርእስቲ ኣሎዎ።