ሒደት ተምሃሮ ኣብ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ መዕረፊ ክፍሊ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። የጽንዑን ይመያየጡን ኣለዉ። ሓያሎ ኮምፕዩተሮም ሒደት ድማ ሞባይሎም ይጥቀሙ ኣለዉ።

ብዘይ ወለደይ እየ መጺአ

ኣብዚ ንዓኻ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾንካን ብዘይ ወለዲ ናብዚ ዝመጻእካን ከመይ ጌርካ ኣብ ሽወደን ዕቝባ ከም ትሓትትን እንታይ ከም ዝምልከተካን ክትፈልጥ ትኽእል።