መሰላት ኣብ እዋን ዕቕባ ተሓቲትሉ ዘሎ ግዜ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 6 8 2018

ዕቝባ ሓተትቲ ቈልዑ ከም ኣብ ሕብረተሰብ ሽወደን ዘለዉ ካልኦት ቈልዑ ሓደ ዓይነት መሰላት ኣሎዎም።

እዚ ንኣብነት ከምዚ ዝስዕብ ማለት እዩ፡

  • ትሓስቦን ዝስምዓካን ክትነግር መሰል ኣሎካ። ዓበይቲ ሰባት ብዛዕባ ንዓኻ ዚምልከት ክውስኑ ኸለዉ ንዓኻን ንድልየታትካ ክሰምዑ ኣሎዎም።
  • እንተ ኣድልዩካ ናይ ሕክምናን ሕክምና ስኒን መሰል ኣሎካ።
  • ንኽትምሃር መሰል ኣሎካ።
ፍሉያት መሰላት ዕቝባ ሓቲትካ መልሲ ኣብ ትጽበየሉ እዋን