ናጻ ግዜ፡ ባህሊን ማሕበራዊ ሂወትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 25 4 2019

ካብ ስራሕን ቤት ትምህርትን ናጻ ዝኾንካሉ ግዜ ናጻ ግዜ ይብሃል።

ኣብ ናጻ ግዜኻ ኣብቲ ናይ ኮሙን፡ ማሕበራትን ክለባትን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምስታፍ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለን ቋንቋ ሽወደን ክትለማመድን ትኽእል ኢኻ።