ናጻ ግዜ፡ ባህሊን ማሕበራዊ ሂወትን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 25 4 2019

ካብ ስራሕን ቤት ትምህርትን ናጻ ዝኾንካሉ ግዜ ናጻ ግዜ ይብሃል።

ኣብ ናጻ ግዜኻ ኣብቲ ናይ ኮሙን፡ ማሕበራትን ክለባትን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምስታፍ ሓደሽቲ ሰባት ክትላለን ቋንቋ ሽወደን ክትለማመድን ትኽእል ኢኻ።

ንጥፈታት ርኸብ

"ንጥፈታት ኣብ ሽወደን" ንዓኻ ዝሰማምዓካ ንጥፈታት ክትደልየሉ ትኽእል ሓደ ዓውደ-ኣዋርሕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ጥቓ ትነብረሉ ቦታ ንናትካ ዝንባለ ዝሰማማዕ ንጥፈታት ዘሎወን ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ መድለዪ ቃል፡ ወይ ሓደ ፍሉይ መዓልቲ ወይ ንጥፈታት ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስፖርት፡ ቋንቋ ሽወደንኛ ወይ ባህሊን መዘናግዕን።