ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 2 2020

ኣብ ሽወደን መን ክጸንሕ ከም ዝፍቀዶ እቲ ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ እዩ ዝቆጻጸሮ። እቲ ናይ ሽወደን ናይ ወጻእተኛታት ሕጊ ኣብ 2006 እዩ ወጺኡ። እቲ ሕጊ ኣብ ሓምለ 2016 ንግዚኡ ተቐይሩ ። እቲ ግዝያዊ ሕጊ ንሰለስተ ዓመት፡ ማለት ክሳብ 19 ሓምለ 2021 እዩ ዘገልግል።

ኣየኖት ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣለዉ

ዝተፈላለዩ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣለዉ፡

  • ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎም መንበሪ ፍቓድ
  • ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ

እቲ ግዝያዊ ሕጊ፡ እቶም ኣዚዮም መብዛሕትኦም ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃቦም ማለት እዩ።

ቤት ትምህርቲ ራድዩ (UR) ፍልልይ ኣብ መንጎ ቀዋምን ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎን መንበሪ ፍቓድ ዝገልጽ ሓደ ፊልም ገይሮም ኣሎዉ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ እዩ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ፡ ዓረብኛ፡ ከርድኛ፡ ፋርስኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተሕተ- ኣርእስቲ ኣለዎ።

ቅድሚ 24 ሕዳር 2015 ዕቝባ ሓቲትካ እንተ ኔርካ ዄንካ

ንስኻ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾንካን ቅድሚ ወይ እንተ ደንጎየ 24 ሕዳር 2015 ዕቝባ ዝሓተትካን፡ እቲ ናይ ዕቝባ ምልክታኻ ብመሰረት ሕጊ ወጻእተኛታት ክምርመር ይኽእልን ዕቝባ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ቐዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእልን እዩ።

ድሕሪ 25 ሕዳር 2015 ዕቝባ ሓቲትካ እንተ ኔርካ ዄንካ

ንስኻ ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾንካን ካብ 25 ሕዳር 2015 ጀሚርካ ዕቝባ ዝሓተትካን፡ እቲ ናትካ ናይ ዕቝባ ምልክታ ብመሰረት እቲ ግዝያዊ ሕጊ ይምርመርን ዕቝባ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ሓደ ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካን።

እቶም ዝተፈላለዩ መንበሪ ፍቓዳት እንታይ ትርጕም እዩ ዘለዎም?

ስደተኛ - 3 ዓመት

ንስኻ ከም ስደተኛ ተቐባልነት ዝረኸብካ፡ ሓደ ናይ ሰለስተ ዓመት ናይ ግዜ ገደብ ዘለዎ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ። እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣገልግሎቱ ክውድእ ከሎ ጌና ሽዑ እውን ዕቝባ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ እቲ መንበሪ ፍቓድ ንኽናዋሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ - 13 ኣዋርሕ

ንስኻ ከም ኣማራጺ ዕቝባ ዘድልዮ ሰብ ተቐባልነት ዝረኸብካ ናይ 13 ኣዋርሕ መንበሪ ፍቓድ ይወሃበካ። እቲ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣገልግሎቱ ክውድእ ከሎ ጌና ሽዑ እውን ዕቝባ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ እቲ መንበሪ ፍቓድ ንኽናዋሕ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ቤት ትምህርቲ ራድዮ ትምህርቲ (UR) ብዛዕባ ፍልልይ ኣብ መንጎ እቶም ዝተፈላለዩ መንበሪ ፍቓዳት ዝገልጽ ፊልም ገይሮም ኣሎዉ። እቲ ፊልም ብሽወደንኛ እዩ። እቲ ፊልም ብሽወደኛ፡ ዓረብኛ፡ ኩርደኛ፡ ፋርሰኛ፡ ሶማልኛን ትግርኛን ተሕተ-ኣርእስቲ ኣሎዎ።