ምንዋሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 24 3 2020

እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ኣገልግሎቱ ክውድእ ከሎ ንምንውሑ ከተመልክት ተኽእሎ ኣሎካ። ጌና ዕቝባ የድልየካ ኣሎ እንተ ኾይኑ ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ካልኦት ምኽንያታ እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም እውን መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ምዓስ ኢኻ ንምንዋሕ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ዘሎካ?

ናይ ግድን እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ኣሎካ። እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ክልተ ወርሒ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ብዓል መዚ ሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ ኣመልክት

መንበሪ ፍቕድ ንምንዋሕ ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ ከተመልክት ኣለካ። ኣብ ናይ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን መርበብ ሓበሬታ መንበሪ ፍቓድ ንምንዋሕ ንኸተመልክት፡ ሓደ ውልቃዊ ኮድ የድልየካ እዩ። መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ኣገልግሎቱ ምውድኡ ክልተ ወርሒ ኣቐዲሙ ካብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ዝመጻካ ደብዳቤ እቲ ኮድ ክወሃበካ እዩ።