ስራሕ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 11 10 2021

ኣብዚ ብዛዕባ ኣብ ሽወደን ምስራሕ ሓበሬታ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ስራሕ ከመይ ጌርካ ከም ትረክብ፡ ናይ ባዕልኻ ትካል ከመይ ጌርካ ከም ተበግስን ናይ ሽወደን ዕዳጋ ስራሕ ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

እዛ ገጽ እዚኣ ኣብ Informationsverige.se ናብ ካልእ ቦታ ግዒዛ ኣላ። ናብ ቅኑዕ ቦታ ንምእታው ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ ተጠቐመሉ።