መቐመጢ ቤት

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 8 2018

ኣብ ሽወደን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ክትቅመጥ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ኣፓርተማ ክትካረ ወይ ክትገዝእ ትኽእል። ሓደ ገዛ ክትካረ ወይ ክትገዝእ ትኽእል። ኣብዘን ገጻት ንኣብነት ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣገባባት ምቕማጥን መንበሪ ንምርካብ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካን ሓበሬታ ትረክብ።

​ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ

ኣብ ሽወደን ኩሉ ሰብ ንመንበሪ ቤት መሰል ኣለዎ። ንሓደ መንበሪ ቤት ዚደሊ ሰብ በዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ምኽንያታት ክትንጽሎ ኣንጻር ሕጊ እዩ፤

  • ብብሔር
  • ብሃይማኖትን እምነትን
  • ብስንክልና
  • ብጾታ
  • ጾታዊ መንነንት ወይ ጾታዊ ግልጽነት
  • ጾታዊ ባህርያት
  • ዕድመ

ህዝባዊ ምዝገባ

ኩላቶም ኣብ ሃገር ሽወደን ዚነብሩ ኪምዝገቡ ይግባእ። ኣብኡ ድማ መንዮም ኣብ ሽወደን ዚነብሩ ኣበይከ እዮም ዚነብሩ ብዚምልከት ሓበሬታ ይምዝገብ።