Avesta

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 28 11 2019

ኣቨስታ ኣብ ንውሓት ናይ ፈለግ ዳላ (Dalälven) ኣብ ደቡብ ዳላና ትርከብ። ናብ ተፈጥሮን ዓበይቲ ከተማታትን ድማ ቀረባ እዩ። ኣብ ቈልዑን መንእሰያትን ዓቢ ወፍሪ እዩ ዝግበር።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

23,295

ስፍሓት መሬት

669 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Borlänge 60 ኪሜ
  • Falun 68 ኪሜ
  • Västerås 74 ኪሜ
  • Stockholm 158 ኪሜ

ኣብ ኣቨስታ እቲ ካልእ ገዲፍካ ናይ ዳላርና ማእከል ስእሊ ቈልዑ (barnbildcentrum) ዝኾነ ቨርከት/ስነጥበብ ኣቨስታ (Verket/Avesta Art) ኣሎ። እቲ ምስ እቲ ደስ ዝብል ናይ ስድራ መሓምበሲ ኣዳራሽ መትሮፑለን ኣቨስታ (Metropoolen Avesta) ተላጊቡ ዝርከብ ናይ ስፖርት ክሊ፡ ሓደ ሓድሽ ብዘይ መደብ ስፖርት ዝግበሮ ቦታ እዩ። ኣብ ክፋላት ናይዛ ኮሙን እውን ብዘይ መደብ ስፖርት ትገብርሉ ናእሽቱ ናይ ስፖርት ቦታታት ኣሎ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ኣቨስታ ኮምዩን እተፈላለየ መንበሪ ኣባይቲ ኣሎ። ኣብኡ ኣፓርትማ፡ ኮንዶሚንዩም፡ ቪላታትን ኣጸደታትን ትረክብ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ብዛዕባ እተፈላለየ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣካረይትን ደላሎን ሓበሬታን ትረክብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብቲ ኮምዩን እተን ብብዝሒ ዚዝረባ ቋንቋታት፡ ዓረብ፡ ትግርኛን ፋርስን/ዳሪን እየን። ግን ፈረንሳ፡ ኩርድ፡ ኡጉሪስካ፡ ሩስያ፡ ታይላንድን ሶማሊንውን ኣብ ይዝረብ እዩ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

እቲ ኮምዩን እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዎ። ብዛዕባአን ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ደብተር ማሕበራት ክትረክብ ትኽእል። መብዛሕትኡ ናይቲ ኮምዩን ንጥፈታት ኣብቲ Evenemangskalendern ይንገር።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብቲ ኮምዩን ብዙሕ ዓይነታት ድኳናት ኣሎ። ከምኡውን ብዙሕ ቅርንጫፍ ዘለዎ ቤትንባብ። እቲ ናይ ምውህሃድ ኣሃዱ ኣብ ናይ ኣቨስታ ቤትንባብ ይርከብ። ኣብያተጽሕፈት መድህንን ቀረጽን ሓባራዊ ቤትጽሕፈት ኣለዎም። ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ፍሉይ መቐበሊ ቤትጽሕፈት ኣለዎም።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣቨስታ ኮምዩን ግሩም ክንክን ህጻናት ኣለዎ። ከምተን ውሑዳት ኮምዩናት ዚገብራኦ ምሸትን ለይትን እውን ይሰርሕ እዩ። ብዘይካ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት፡ ከም መእለዪ ህጻናት ኮይኑ ዚስርሕውን መውዓሊ ስድራቤት ኣሎ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ናይ ኩለን ኮምዩናት መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን ወብሳይት ትረኽቦ። ኣብቲ ኮምዩን ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። እቲ ናይቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ካርልፈልትዪምናስየት ይብሃል። ንሱ መብዛሕትኡ ብኮለጅ ደረጃ ዝኾነ ሰፊሕ ትምህርቲ የቕርብ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብን ጥቓን ኣቨስታ ግሩም ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ኣቨስታ ለይትን መዓልትን ዘገልግል ናይ ህጹጽ ረድኤት መቐበሊ ዘለዎ ናይ ከባቢ ሆስፒታል ኣሎ። ብወረዳ ዚካየድ ማእከል ጥዕናን ንቀዳምነት ክንክን ዘገልግል ብሕታዊ ማእከል ጥዕናን ኣሎ። ኣበይ ክትሕከም ከም እትደሊ ባዕልኻ ኢኻ እትመርጽ። ኣብቲ ማእከል ጥዕና፡ ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒካት ከምኡውን ናይ ምሕዳስ ጥዕናን ናይ ምውስዋስ ክሊኒካት ኣሎ።

እቲ ምምሕዳር ዞባ ሕክምና ስኒ ይህብ፣ እተን ናይ ግሊ ወሃብቲ ኣገልግሎት እውን። ናይ መንእሰያት ክሊኒክ እውን ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ ሰበስልጣን ኣብ እትራኸበሉ ግዜ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ብኣካል ወይ ብተለፎን ንኽትረክብ ተኽእሎ ኣሎ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ'ዚ ከተማ'ዚ ስሉጥ ኣግልጎሎት መጎዓዝያ ኣሎ። ንሰዓታት ንቕሎን ናይ መጎዓዝያ ኣማራጺታትን ብዝምልከት፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ኣቨስታ ነቶም ሰብ ዋኒን ኪኾኑ ዚደልዩ ዓቢ ሓገዝ ኣሎ። ንኣብነት ናይ ሓድሽ ዋኒን ሰንትሩም፡ ናይ ቢዝነስ ስልጠና፡ ናይ ቁጠባ ኣሃዱ ከምኡውን ነቲ ዘድሊ ነገራት ብጽፉፍ መገዲ ንኺኸይድ ዘማኽሩ ናይ ተሓጋገዝቲ ጉጅለ ኣለዉ። ሓያሎ ናይ ሰብ ዋኒን ማሕበራትውን ኣሎ።

ኣብቲ ኮምዩን እቲ ዝዓበየ ወሃብ ስራሕ ከም ኣብነት ንምውሳድ እዞም ዚስዕቡ እዮም፤ Stora Enso Fors, ኣቨስታ ኮምዩን ን ናይ ዳላርና ወረዳ ቤትምኽሪ። ግን ከኣ ኣብ እተፈላለየ ንጥፈታት እተዋፈራ ነኣሽቱን ማእከሎትን ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዘን ቀረባ ዓመታት ብዙሓት ኣብ ክንክንን ጥዕናን ዚሰርሑ ዝነበሩ፡ ጥሮታ ኪኣትዉ እዮም። ስለዚ ብዙሕ ናይ ስራሕ ዕድላት ኪህሉ እዩ።