Ragunda

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 12 2019

ራጉንዳ ኮምዩን ኣብቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ የምትላንድ እያ ዘላ። ንእሽቶ ኮምዩን ብምዃኑ ኩሉ ይፋለጥ እዩ። እዚ ድማ ናይ ድህንነትን ቅርበትን መንፈስ ይፈጥር። ንሕና ነንሕድሕድና ንተሓላለ ኢና። ናብቶም ሰበስልጣን ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ቀረባ ኢና፡ ሪጋ ወይ መስርዕ ከኣ ኣይንፈልጥን።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

5,355

ስፍሓት መሬት

2,633 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Östersund 97 ኪሜ
  • Sundsvall 108 ኪሜ
  • Örnsköldsvik 160 ኪሜ
Flygfoto över Ragundadalen med spridd bebyggelse, ängar och Indalsälven med berg i bakgrunden.

ስእሊ: Fredrik Backlund

መንበሪ-ገዛ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ብርክት ዝበላ ናይ መንበሪ-ኣባይቲ ኣማራጺታት ኣለኩም። ብርክት ዝበላ ኣባይቲ ዘካርያ ትካላት ኣለዋ። መንበሪ-ገዛ ክትዕድጉ ምስ እትደልዩ ውን ኣሎ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ ነጻ ዘሎ መንበሪ-ገዛን ትካላት ክራይ-ኣባይትን ዝምልከት፡ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ከተማታት፡ መንበሪ ኣባይቲ ክትካረን ክትዕድግን ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ብብሕታዊ ረክላማት እዩ ዚቃላሕ፡ ከም Blocket ን Hemnet ን።

ብዛዕባ መንበሪ ኣብዚ ኮሙን ብዝያዳ ኣንብብ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ራጉንዳ ኣስታት 30 ናይ ቋንቋ ጉጅለታት ኣለዋ፡ ከም ሶማሊ፡ ትግርኛ፡ ዓረብ፡ በርማ፡ ስፓኛ፡ ፋርስ/ዳሪ፡ ቸክ፡ ስሎቫክን ነዘርላንድን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ብተፈጥሮ ምጭውቲ ራጉንዳ ብዙሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንጥፈታት ኣሎ። ኣርቲፊሻል ሳዕሪ፡ እተፈላለየ ናይ ስፖርት መሳለጥያታት፡ ናይ ኣፍራስ መጋለቢ፡ መወሳወሲ፡ ናይ ምንሽርታት ጎቦታት፡ ናይ በረድ ማኪና፡ ናይ መንሸራተቲ መገዲ ወዘተ። ብዛዕባ ደጋዊ ህይወት ዝያዳ ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ማሕበራት ከምኡውን ስካውት ኣብኡ ኣሎ።

ዓይነታት ባህሊ ሰፊሕ እዩ፡ ስለዚ ኣብኡ ንኹሉ ዕድመ ዝምሽኣን ግሩም ገጠራዊ ህይወት ዚፈጥራን ብዙሓት ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ናይ ባህሊ ቤትትምህርትና እቲ ኣብ ሽወደን ዝበለጸ እዩ!

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሰለስተ ከተማታትና፡ ማለት ቢስፕጎርደንን ሃማሽስራንድን ስቱጉንን፡ ግሮሰሪታት፡ ኣብያተመግቢ፡ ካፈታትን ቤትንባብን ኣሎ። ኣብ ሃማርሽስትራንድ ናይቲ ኮምዩን ቤትጽሕፈት፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ ሲነማ፡ ፋርማሲ፡ መደበር ፖሊስን ብዙሕ ድኳናትን፡ ሰከንድሃንድ ቡቲክን ይርከብ። ናይቲ ኮምዩን ናይ ምውህሃድ ኣገልግሎት ኣብ ቢስፕጎርድን ሃማርሽስትራንድን ናይ ኣገልግሎት ቤትጽሕፈት ኣለዎ።

Vuxna och barn leker i snön. Flera personer är på väg nedför en backe på snow racers.

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኩለን ናይ ራጉንዳ ኮምዩን ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣብ ራጉንዳ ኮምዩን ወብሳይት ተጠርኒፈን ኣለዋ። እቲ ኮምዩን ኣብ ሃማሽስትራንድ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ኣብ ቢስፕጎርደን ድማ ወለዲ ምስ ደቆም ዚኸዱሉ ክፉት ቤትትምህርቲ ህጻናት ኣለዎ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ራጉንዳ ኮምዩን ኣርባዕተ ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣለዋ፤ ናይ ስቱጉን ሃንስኦከር ቤትትምህርቲ F-9፡ ናይ ቢስጎርደን ያሮስ ስኩላን F-6፡ ኩሉስታትስኩላን F-5 ከምኡውን ናይ ሃማሽስትራንድ ኣንደሽ-ኦሎፍ ቤትትምርህቲ 6-9።

ናይ የምትላንድ ዪምናስዩም ቢስፕጎርደን (JGY) ናይ ኤለትሪክን ጽዓትን ፕሮግራም፡ ኢንዱስትሪያዊ ተክኒክ ፕሮግራምን መእተዊ ፕሮግራም፡ ከም IM-språk ኣለዎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ቢስፕጎርደን ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃን ጽፍሒ ዚወሃብ ናይ ዓበይቲ ትምህርትን ናይ ሞያ ስልጠናን፡ ከም ቶርኒቶረን ተሓጋጋዚ ነርስን ኣሎ። ናይ ኤስኤፍኢ ስልጠና ኣብ ሃማሽስትራንድ እዩ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሃማሽስትራንድን ስቱጉንን ማእከል ጥዕናን ሕክምና ስንን ኣሎ። ኣብ ቢስፕጎርደን ናይ ዞባ ነርስ መቐበሊ ኣሎ። ኣብቲ ናይ የምትላንድ ወረዳ ቤትምኽሪ ወብሳይት ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ምስ እተፈላለያ ትካላትን ሰብስልጣናትን ኮምዩንን ቤትምኽርን ክትራኸብ ከሎኻ ተርጓሚ ምስ ዘድልየካ፡ ኪወሃበካ እዩ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ራጉንዳ ኮምዩን ኣብ መንጎ ሱንድስቫልን ኦሰተርሱንድን፡ ኣብ መንጎ ኣኽራናትን ባሕርን፡ ኣብቲ ምጩው ኢንላንድስደለን ይርከብ። ካብ ከተማ ሃማሽስትራንድ ክሳብ ሱንድስቫል 110 ኪ/መ እዩ፡ ክሳዕ ኦስተርሱንድ ድማ 100 ኪ/መ፡ ክሳዕ ኸለፍተዮ ድማ 70 ኪ/መ። ናብ ራጉንዳ ንምኻድ ባቡር ኪወሰድ ይከኣል ወይ ከኣ ክሳዕ ኦስተርሱንድ ወይ ሱንድስቫል ብነፋሪት ደሓር ብማኪና ወይ ብኣውቶቡስ ምቕጻል። ኣብቲ Länstrafiken Jämtland መዓልታዊ ናይ ኣውቶቡሳት ሰለዳ ሰዓታት ኣሎ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ኣብ ራጉንዳ ኮምዩን እቲ ቁጠባ ኣብ ኣስታት 450 ዋኒናትን ውድባትን እተመርኮሰ እዩ። መብዛሕትአን ዋኒናት ነኣሽቱን ብሕታውያንን እየን። እቲ ኮምዩን ንእሽቶ ብምዃኑ ውሳነ ንምርካብን ናይ መስርሕ ግዜን ሓጺር እዩ። ገለ ካብተን ዓበይቲ ዋኒናትና ንምጥቃስ፤ Fors industrier, SCA Timber ከምኡውን Moderna försäkringar. ከም ውድብ፡ ራጉንዳ ኮምዩን ዓቢ ወሃብ ስራሕ እዩ። ብፍላይ ንትምህርትን ክንክን ጥዕናን ብዚምልከት።