Habo

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 26 10 2020

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ነንሕድሕድና ንተኣማመንን ንከባበርን። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ቅሳነት ይስምዖ ኣብቲ ንደቡብ 20 ኪሎመተር ዝርሕቀቱ ዮንሸፒንግ ዝተጓነፎ ኩሉ ድማ የካፍል።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

12,316

ስፍሓት መሬት

462 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Jönköping 20 ኪሜ
  • Skövde 75 ኪሜ
  • Borås 95 ኪሜ

እቲ ኩነታት እዩ ከምኡ ዚገብረና፤ ንእሽቶ ግን ዚሰፍሕ ዘሎ ኮምዩን ጥቓ ዮንሸፒንግ: እተፈላለየ ዋኒናት: ግሩም ቦታ ኣብ ደቡብ ቨተርቢግደን: ህጻናት ዚፈቱ ከባቢ። ብዙሓት ቆልዑ ዘለዎም ስድራቤት ኣብ ኮምዩንና ኪነብሩ ይመርጹ: ስለዚ ነቲ ናይ ኮምዩንና ክንክን ህጻናት: ቤትትምህርቲ: መገድታት ቢሺግለታ ብዙሕ ወጻኢታት ኢዩ ዚግበረሉ። ስለዚ ኣብቲ እንገብሮ መደባት ናጻ ምርጫ ዓቢ ሚዛን እዩ ዚወሃቦ።

መንበሪ-ገዛ

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ጽቡቕ ናይ መንበሪ ሃዋህው ኣሎ: ደስ ዘብል ተፈጥሮን: ናብ ቤትትምህርቲ ዝቐረበን ከኣ እዩ። መብዛሕትኡ መንበሪ ኣባይቲ ቪላታት እዩ። እቲ ናይ ኮምዩን ትካል መንበሪ ኣባይቲ Habo Bostäder AB ንመብዛሕትኡ ናይ ሃቦ ኮምዩን ዚካረ ኣባይቲ ይውንኖ እዩ። መብዛሕትኦም ዚካረዩ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ከተማታት ፍሩሸ: ብራንድስቶርፕን ባስካርፕን ይርከቡ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ኣብ ሃቦ ኮምዩን ብዙሓት ተቐማጦ ብዘይካ ሽወደን እተፈላለየ ቋንቋታት ይዛረቡ፤ ዓረብ: ዳሪ: ሶማሊኛ: ትግርኛ: ታይላንድ: ሆላንድ: እንግሊዝን ሩስያን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ሃቦ ኮምዩን እተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ፤ ኣብ föreningsregistret 92 ማሕበራት ኣለዋ: ከም ናይ ምፍጣር ማሕበር: ናይ ስፖርት ማሕበርን ካልኦት ናይ ኣብያተክርስትያን ማሕበራትን።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ዳርጋ ኩሉ ዘድሊ ዝበሃል ነገር ኣሎ'ዩ ክበሃል ይከኣል። ቤት-ንባብ፡ ድኳናት መዓልታዊ ኣስቤዛ፡ ካልእ ኣገልግሎታት ዝህባ ድኳናት ቡቲካትን ይርከባ። ብዜካ'ዚ፡ ማእከላት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ብርክ ዝበለ ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታትን ዝአንግዳ ማሕበራትን ይርከባ። ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው፡ እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ከም ዘሎን ካልእ ዝርዝራትን ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብዚ ከተማ'ዚ፡ ነቶም ቆልዑ ዘለዎም ኣገልግሎት መዋዓሊ-ህጻናት ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ፡ ነቶም ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝዓለመ፡ ትምህርታዊ ንጥፈታት ውን ኣለዎ። ንተወሳኺ ዝርዝር ብዛዕባ'ዚ፡ መርበብ-ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብምእታው ከተንብቡ ትኽእሉ።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ሃቦ ንደቂ 6-15 ኣብያተትምህርቲ ኣሎ። ንደቂ 11-18 ዘገልግል ምሸት ዚኽፈት መዘናግዒ ቦታ ድማ ኣሎ። ኣብ ናይ ሃቦ መባእታ 7 ኣብያተትምህርቲ ኣስታት 1500 ተመሃሮ ኣለዉ። መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ኣርባዕተ መደባት ይኽፈሉ።

ኣብ ገዝኦም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ቋንቋ ዚዛረቡ ተመሃሮ ብቛንቋኦም ትምህርቲ ይወሃቦም። እዚ ነቶም ቆልዑ ንቋንቋኦም ኪመልኩን ብዛዕባ ባህሎም ኪፈልጡን ይሕግዞም።

ደቂ 16 ንላዕልን ዝዕድመኦም መንእሰያት: ኣብ ከባቢ ሃቦ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ከይዶም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ይቕጽሉ። ዝበዝሑ ናብ ዮንሸፒንግ እዮም ዚኸዱ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ማለት ከም ኤስኤፍኢ ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዚካየድ። መጠየቕታን ሓበሬታን ኣብ ሃቦ እዩ ዚካየድ።

ዝቐረበ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዘሎ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሃቦ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብኡ ናይ ደቀንስትዮን ህጻናትን ናይ ስንን ክሊኒክ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ሆስፒታል ወይ ህጹጽ ረድኤት ኣብ ዮንሸፒንግ እዩ ዘሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ሃቦ ኮምዩን ነቲ ብተርጓማይ ዘካይዶ ዝርርብ በቶም ናይ ዮንሸፒንግ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት እዩ ዚገብሮ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ኣብ መንጎ ሃቦን ካልኦት ቦታታት ሽወደንን ብባቡርን ብኣውቶቡስን ዚካየድ ጽቡቕ ናይ ትራንስፖርት ንጥፈት ኣሎ። ንኣብነት ሰዓታት ጕዕዞ ዮንሸፒንግ፤

  • ካብ ሃቦ ሰንትሩም: ብባቡር: 13 ደቓይቕ ወይ ከኣ 30 ደቓይቕ ብኣውቶቡስ
  • ካብ ፉሩሾ 50 ደቓይቕ ይወስድ
  • ካብ ብራንድስቶርፕ 1 ሰዓትን 10 ደቓይቕ

ካብ ሃቦ ሰንትሩም ናብ የተቦርይ ብባቡር 1 ሰዓትን 45 ደቓይቕን: ናብ ማልመ ድማ 3 ሰዓታት: ናብ ስቶክሆልም ድማ 3 ሰዓትን 30 ደቓይቕን።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

እታ ቀዳመይቲ ኩባንያ ሃቦ ፈየርሁልትስ በሊስኒን አ.ቢ እትብሃል 625 ሰራሕተኛታት ዘለዋ እያ። ኣብ ናይ መብራህቲ ንጥፈታት ድማ ኣዚያ ህብብቲ። ካልኦት ፍሉጣት ኩባንያታት ከኣ: ፖርትሲስተም 2000 አ.ቢ: ብሮጎርድሳንድ አ.ቢን ሲበልኮ ኖርዲክ (ቅድሚኡ ባስካርፕሳንድ)። ኣብ ሃቦ እተፈላለየ ንጥፈታት ዘካይዳ ብዙሓት ነኣሽቱ ዋኒናት ኣለዋ። ኣብዚ እዋንዚ ኣብቲ ኮምዩን ኣስታት 300 ንጡፋት ዋኒናት ኣለዋ።

መብዛሕትኦም ደቂ ሃቦ ንስራሕ ናብ ቀረባ ኮምዩናት: ንኣብነት ከም ዮንሸፒንግ: እዮም ከይዶም ዚምለሱ።