Lindesberg

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 17 9 2020

ኣብዚ ከተማ’ዚ፡ ዳርጋ ኩሉ ነገር ብቐረባ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ሃብታም ተፍጥሮኣዊ ከባቢ፡ ነኣሽቱ ዓዲታትን ዓበይቲ ከተማታት ኩሉ ብቐረባ ኣብ ጥቓኹም ይርከብ። ስራሕ፡ ማሕበራዊ-ኣገልግሎታት ከምኡ ውን ድኳናት፡ ኣብ ጥቓኹም ኣለኩም። ኣብዚ ከተማ ንጡፋት ማሕበራት ኣለዋ። ኣብ ባህልን ስፖርትን ዝተኮረ ንጥፈታት ከኣ፡ ብብዝሒ ይርከብ። ኣብዚ ከተማ’ዚ ብሕጽር ዝበለ ንኹሉ ዘድሊ ነገራት፡ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ናብዚ ከተማ’ዚ ብደሓን ምጽኡ!

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

23,633

ስፍሓት መሬት

1,480 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

 • Örebro 39 ኪሜ
 • Västerås 100 ኪሜ
 • Stockholm 230 ኪሜ

መንበሪ-ገዛ

1-3 ክፍልታትን ክሽነን ኣብ 2-3 መንበሪ ቤት ልሙድ እዩ፡ ግን ከኣ ኣብ ሰርቪስን ቪላታትንውን ኣሎ። እተን ዝዓበያ ናይ ኪራይ ኣባይቲ ትካላት እዘን ዚስዕባ እየን፤ Lindesbergsbostäder, Egeryds, Samuel Karlsson Fastigheter, Byggnadsfirman Lund ከምኡውን ካልኦት ነኣሽቱ ትካላት።

ኣካረይቲ ትካላትን መንበሪ ገዛውትን ርኸብ

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ዓረብ፡ ኩርድ፡ ሶማሊ፡ ዳሪ፡ ቦስንያ፡ ትግርኛ፡ ኪሩንዲ፡ ካረንን ካልኦትን።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ናይ ሊንደስበርይ ኮምዩን ብዙሕ ስፖርታዊ ማሕበራት ኣለዎ። እቲ ዝዓበየ ናብ ኵዕሶ እግርን ኢድን፡ ቮሊቦልን ጁዱን ዘተኮረ እዩ። እቲ ናይ ሊንደስበርይ ኣረና፡ ብዙሓት ስፖርተኛታት እዮም ዚዕለሙሉ፡ ኩሉግዜ ድማ በቶም ኣብ ስፖርት ዝግደሱ መንእሰያትን ዓበይትን ምስ መልአ እዩ።

ናይ ሶማል ማሕበርን ናይ ኣፍሪቃ ባህላዊ ማሕበርን ኣሎ። ሊንደስበርይ ጥቓቲ ብዙሕ ሃይማኖታውን ባህላውን ማሕበራት ዘለዎ ከተማ ኦረብሩ እዩ።

ሽወደናዊት ቤትክርስትያንን ክሪስቲን ቤትክርስትያንን ከምኡውን ናይ ፐንተኮስት ቤትክርስትያን ነቶም ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ኣኼባ ይገብራሎም። ቀዪሕ መስቀል ድማ ናይ ትምህርትን ቋንቋ ሽወደንን ንደቀንስትዮ ድማ ኢደጥበብን ተቕርብ።

ኣብቲ ብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ዝነብሩሉ ቦታ ናይ ቛንቋ ሽወደን ስልጠና ዚህብ መራኸቢ ቦታ ኣሎ። ነቶም ካብ ወለዶም ትምህርታዊ ደገፍ ኪረኽቡ ዘይክእሉ ህጻንት ሓገዝ ኣሎ። እተፈላለያ መጽናዕቲ ጉጅለታት ንከም ኣብነት ንደሞክራስን ናይ ምዝዋር ማኪና ተዮሪን ዚምልከት ኣኼባ የዳሉዋ። ገለ ጸገማት ንኸይህሉ ወይ ምይይጥ ዘድልዮ ጉዳይ ንኸይህሉ ድማ ንተኻረይትን ኣካረይትን ናይ ኣኼባ ቦታ ኣሎ። ናይ ጸሎት ቦታውን ኣሎ።

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ኣብ ሊንደስበርይ ቤትጽሕፈት ዕዮ ኣሎ፡ ከምኡውን ናይ ቀረጽ በዓል ስልጣን፡ ናይ ጥሮታ በዓል ስልጣንን ናይ መድህን ቤትጽሕፈትን ኣገልጎት ቤትጽሕፈት ኣሎ። እቲ ኣብ ሊንደስበርይ ዘሎ ቤትንባብ ኣብ ስቱሮ፡ ፍረቪን ፈሊንግስብሩን ቅርንጫፍ ኣለዎ። ናይቲ ኮምዩን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሊንደስበርይ ይርከብ።

ኣብኡ ብዙሕ ግሮሰሪታት ንኣብነት ሊድል፡ ኢካ፡ ሀምሾፕን ዊሊስን ኣሎ። ኣብቲ ኮምዩንን ኣብ ኦረብሩን ፍሉይ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ግሮሰሪታትን ሰከንድሃንድ ቡቲካትን ይርከብ።

ኢከያ ካብ ሊንደስበርይ 50 ኪሎመተር ርሒቑ ይርከብ።

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ከተማታት ኣብያተትምህርቲ ህጻናት ኣሎ። ኣብ ሊንደስበርይ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ንሱ ከኣ ናይቶም ወለዲ ኪኾኑ ዝዳለዉ ዘለዉን ናይቶም ካብ 0-6 ዝዕድመኦም ህጻናትን መራኸቢ እዩ። ኣብኡ ምስ ሰባት ክትላለን፡ ቡን ክትሰትን፡ ብዛዕባ ንወላዲ ዘጋጥሞ ብድሆታት ደገፍን ሓገዝን ክትረክብ ትኽእል።

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ሊንደስበርይ ኮሙናዊ ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ ኣሎ - ሊንደስስኩላን። እቲ ቤትትምህርቲ ንተመሃሮ ናይ ኮለጅ ምድላውን ናይ ሞያ ምድላውን መደባት የቕርብ። ኣብቲ ቤትትምህርቲ ብድምር 14 ሃገራዊ መደባት ኣሎ። እንታይ ዓይነት ፕሮግራም መሪጽካ ብዘየገድስ ንትምህርትን ስፖርት መደባትን ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ።

ነቶም ብዘይካ ሽወደን ካልእ ናይ ኣደ ቋንቋ ዘለዎምን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሃገራዊ ፕሮግራም ንኺሳተፉ ዝደልዩን፡ ናይ ቋንቋ መእተዊ ትምህርቲ (SI) ኣለዎም። እዚ ነቶም ኣብ ኮለጅ ኪቕጽሉ ዚደልዩ ወይ ሞያዊ ስልጠና ኪህሉዎም ዚደልዩ ጠቓሚ እዩ።

ኣብ ሊንደስበርይ፡ ስቱሮን ፍረቪን መባእታ ቤትትምህርቲ (ላዕለዋይ ደረጃ) ኣሎ። ታሕተዋይን መለስተኛን ደረጃ ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ኣሎ።

ዕድላት ትምህርቲ

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ምምሕዳር፡ ማሱግነን፡ ናይ ሊንደስበርይ ኮምዩን ለርሰንትሩም እዩ። ከም መራኸቢ ቦታ፡ ደላላን ሞቶርን የገልግል - ንስራሕን ትምህርትን።

ማሱግነን ናይዚ ዚስዕብ ሓላፍነት ይወስድ፤

 • ትምህርቲ ንዓበይቲ ብመባእታውን ካልኣይ ደረጃን ጽፍሒ
 • ቋንቋ ሽወደን ንወጻእተኛታት
 • ምቕባል ስደተኛታት
 • ፍሉይ ትምህርቲ ንዓበይቲ
 • ሞያዊ ስልጠና፡ ዪርከስቩክስ
 • ሞያዊ ስልጠና ኮለጅ
 • ምትሕብባር ትምህርቲ ኮለጅ
 • ናይ ኮሚሽን ስልጠና
 • ናይ ስራሕ ዕዳጋ ስልጠና

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣሃዱ ኣብ ማሱግነን ዚርከብ ነብሱ ዝኸኣለ ኣሃዱ እዩ። ኣብኡ ምስቶም ንሓዋሩ ኣብ ጥቓ ስራሕን ትምህርትን ኪኾኑ ዚደልዩ ስራሕን ደገፍን ዚደልዩ ሰባት ኮንካ እዩ ዚስራሕ።

Fellingsbro folkhögskola​ ናይ ፈሊንግስብሩ ህዝባዊ ኮለጅ ነቶም ኣብ ማሱግነን ዘለዉ ወጻእተኛኣታት ሓፈሻዊ ኮርሳት ኣለዎ።

እቲ ኮምዩን ምስ እተፈላለያ ናይ ኦረብሩ ወረዳ ኮምዩናት ብምትሕብባር ብቛንቋ ኣደ ዚወሃብ ናብ ሕብረተሰ ምልላይ ዝዓለመ ስልጠና ይህብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ሊንደስበርይን ስቱሮን ፈርቪን ፈሊንግስብሩን፡ ማእከል ጥዕናን ናይ ስኒ ሕክምናን ኣሎ። ኣብ ሊንደስበርይ፡ ሆስፒታል ምስ መቐበሊ ህጹጽ ረድኤትን ክኢላታትን ኣሎ። ከምኡውን ናይ ኣደታትን ህጻናትን ክሊኒክ ኣሎ። ኣብ ኦረብሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

ናይ ቶርጎምቲ/ምትርጓም ኣገልግሎት ካብ ኣውራጃ አረብሩን ከባቢኡን ኢና እነምጽእ። ብኣካልን ብተለፎንን ተርጓማይ ኪምደብ ይኽእል። ንብዙሕ ቋንቋታት ዚትርጉሙ ብዙሓት ተርጎምቲ ኣለዉ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ናይ በርይስላገን ባቡር ኣብ ሊንደስበርይ፡ ስቶሮን ፍረቪን ደው ይብልን ነቲ ኮምዩን ድማ የገልግልን። ኣብ መንጎ ኦረብሩን ካልኦት ክፋላት ናይቲ ኮምዩንን ናይ ኣውቶቡስ ኣገልግሎት ኣሎ። ግሩም መራኸቢታት ብምህላዉ ናብ ሓደ ቦታ በጺሕካ ምምላስ ቀሊል እዩ።

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ካብቶም ብሕታውያን ሰክተራት እተን ዝዓበያ ወሃብቲ ስራሕ፤ Meritor, BillerudKorsnäs Frövi, Korsnäs Rockhammar AB, Nammo LIAB AB, PorPac AB, Linde Maskiner AB. እየን። ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሰክተር፡ ሊንደስበርይ ኮምዩንን ሊንደስበርይ ሆስፒታልን ኣገደስቲ ናይ ስራሕ ቦታታትን ብዙሕ ሰራሕተኛታት ዘለወንን እየን።

እቲ ኮምዩን ናይ ውልቅን ባዕላውን ኮንሳልተሽን ንምጅማር ናይ ጉጅለ ሓበሬታ የቕርብ።