Klippan

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 20 1 2021

ክሊፓን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ስኮነ እትርከብ ውቅብቲ ኮምዩን እያ። ኣብዚ፡ ግሩም ኣገልግሎትን ንንጡፍ ህይወት ድማ ዓቢ ዕድልን ኣሎ። ካብኡ ናብ ዓበይቲ ከተማታት ወይ ቦታታት ምኻድ ቀሊል እዩ። ናብ ኮምዩንና እናቋዕ ብደሓን መጻእኩም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ምምሕዳር ከተማ

ብዝሒ-ህዝቢ

17,754

ስፍሓት መሬት

380 ኪሜ²

ርሕቐት ካብ ዓበይቲ ከተማታት

  • Helsingborg 34 ኪሜ
  • Malmö 91 ኪሜ
  • Köpenhamn 135 ኪሜ

መንበሪ-ገዛ

ናብ ክሊፓን ክትመጹ ምስ እትሓስቡ፡ ኣብኡ ብዙሕ ዓይነት ኣባይቲ ኣሎ፤ ኣፓርትመንት፡ ኮንዶሚንዮምን ቪላታትን። ንኪራይ ዝደሊ ድማ ትረክሎቨን ዚብሃል ናይ ኪራይ ኣባይቲ ቤትጽሕፈት ኣሎ ከምኡውን ሓያሎ ብሕታውያን ኣካረይቲ ኣለዉ።

ካልእ ቋንቋታት ዝዛረቡ ተቐማጦ መን ኣለዉ ኣብቲ ቦታ

ብብዝሒ ታይላን፡ ፖላንድን ሲርያን ይዝረብ። ከምኡውን ቪየትናም፡ ሊታውስካን ቱርክን ይዝረብ።

ማሕበራትን ምትእኻባትን

ኣብ ክሊፓን ብዙሓትን እተፈላለያን ማሕበራት ኣለዋ፡ ኣብቲ ደብተር ማሕበራት ብተወሳኺ ኣንብብ።

ኣርቲፊሻል ሳዕሪ ዘለዎ ናይ ደገ ናይ ባስኬትቦል ሜዳ። ነቲ ሜዳ ሓደ ናይ ዕንጨቲ ሓጹር ኣኽቢብዎ ኣሎ።

ስእሊ: Klippan kommun

ኣብቲ ከባቢ ብቐረባ እንታይ ይርከብ

ናይ ክሊፓን ኮምዩን ግሩም ኣገልግሎት የቕርብ። ኣብ ውሽጢ ከተማ፡ ቤትጽሕፈት ዕዮ፡ መድህን ድርጅት፡ ማሕበራዊ ኣብያተጽሕፈት፡ ባንክታትን ናይቲ ኮምዩን ኣገልግሎት ዓሚል ይርከብ። ድኳናት፡ ቤትንባብን መሐምበስንውን ኣሎ። ኣብተን ከም ዩንግቢሀን ኦስትራ ዩንቢ ዝኣመሰላ ነኣሽቱ ከተማታውን ድኳናትን ቤትንባብን ኣሎ።

ሓደ ጐደና ኣብ ማእከል ክሊፓን ኣብ ሓደ ናይ ሓጋይ መዓልቲ። ኣብቲ መሬት በረድ ኣሎ። ኣብ ወሰናስን ናይቲ ጐደና ናይ ምልክታ መሳኹቲ ዘለወን ዝተፈላለያ ድኳናት ኣለዋ።

ስእሊ: Klippan kommun

ኣገልጎት ክንክን ወይ ሕብሐባ ቆልዑ

ኣብ ክሊፓን ኮምዩን ብኮምዩንን ብብሕትን ዝመሓደር ናይ ህጻናት ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብ ክሊፓን፡ ዩንግቢሀድን ኦስትራ ዩንግቢ ማእከል ጥዕና ኣሎ። ኣብቲ ናይቲ ኮምዩን መርበብ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ።

ብዕንጨቲ ዝተሰርሐ ጻዕዳ ሕብሩ ናይ መውዓሊ ህጻናት ህንጻ። ቅድሚ እቲ መውዓሊ ህጻናት ሰለል መበሊ ዘለዎ ሓደ ናይ ቤት ትምህርቲ መጻወቲ ቦታ ኣሎ።

ስእሊ: Klippan kommun

መባእታ ኣብያተ ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርትን

ኣብ ክሊፓን ኮምዩን ኮሙናውን ብሕታውን መባእታን ካልኣይ ደረጃን ቤትትምህርቲ ኣሎ። እተን መባእታ ኣብያተትምህርቲ ኣብ ናይ ክሊፓን ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ዩንግቢሀድ ይርከባ።

ኣብቲ ናይ ክሊፓን ውሽጢ ከተማ ዚርከብ ናይቲ ኮምዩን ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ፡ ናብ ማሕበራዊ መደባትን ናይ ህጻናት መዘናግዕን፡ ተሽከርከርትን መጎዓዝያን ከምኡውን ኤለትሪሲቲን ጸዓትን ዝዓለመ ትምህርቲ ኣሎ። ኣብ ዩንግቢሀድ ናይ በረራ ተክኖሎጂ፡ ኣብ ኦስትራ ዩንግቢ ድማ ናብ ሕርሻ ዝዓለመ ናይ ሰግራ ብሕታዊ ቤትትምህርቲ ኣሎ።

ፍሉይ ናይ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ኣብያተትምህርቲውን ኣሎ።

ናይ ቤት ትምህርቲ መጻወቲ ቦታ፡ መሕኮርን ሰለል መበልን ዘለዎ። ሓደ ናይ ቀስተ-ደበና ሕብሪ ዘለዎ ንእሽተይ ገዛ ኣብ ማእከል ኣሎ።

ስእሊ: Klippan kommun

ዕድላት ትምህርቲ

ኣብ ክሊፓን ኮምዩን ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ዕድላታውን ኣሎ። ኣብኡ ኮንቩክስ፡ ግሩንድቩክስ፡ ኤስኤፍኢ፡ ይርከስቩክስ፡ ናይ ተልመዴን ትምህርቲ፡ ናይ ሞያ ቤትትምህርቲን ፍሉይ ቤትትምህርትን ኣሎ። ኣብቲ በጺሕካ እትምለሶ ክሪስትያንስታድ፡ ኮለጅ፡ ካምፑስ ሀልሲንቦርይ፡ ሉንድ ዩኒቨርሲቲን ናይ ማልመ ኮለጅን ይርከብ።

ኣገልጎት ጥዕና

ኣብ ናይ ክሊፓን ኮምዩን ሰለስተ ማእከል ጥዕና፡ ክልተ ኣብቲ ናይ ክሊፓን ሰንትሩም፡ ሓደ ድማ ኣብ ዩንግቢሀድ ይርከባ። ኣብኡ ከከምቲ ኣድላይነትካ ናይ ወረዳ ሓኪምን ነርስታትን ኣለዉ። ኣብኡ ናይ ህጻናትን ናይ መሕረስትን ክሊኒክ ኣሎ።

ሓኪም ስኒ ኣብ ከተማ ክሊፓንን ኣብ ዩንግቢሀድ ኣሎ።

ናይ ቋንቋ ድግፍ-ተርጓሚ ምርካብ

እቲ ኮምዩን ብትእዛዝ ናይ ትርጉም ሓገዝ የቕርብ።

ኣገልግሎት መጎዓዝያ

ካብቲ ከተማ ክሊፓን ናብ ሀልሲንቦርይ፡ ሃስለሆምን ክሪስትያንስታድን ናይ ባቡር ኣገልግሎት ኣሎ። ካብኡ ናብቲ ካልእ ቦታታት ስኮነን ናብ ካልእ ቦታታት ሽወደንን ምጕዓዝ ይከኣል። ካብ ክሊፓን ናብ ኣንገልሆልም እትኸይድ ኣውቶቡስ ኣላ።

ካብ ዩንግቢሀድ ናብ ከተማ ክሊፓን ወይ ስተሃግ መደበር ባቡር ኬድካ ካብኡ ኣብ ውሽጢ ስኮነ ክትቅጽል ትኽእል። ብዛዕባ ሰዓታት ኣብቲ ናይ ስኮነትራፊከን ኣንብብ።

ሰለስተ መጽለሊ ኣብ መዕርፎ ኣውቶቡስ ኣብ ወሰን ሓደ መንገዲ። እቲ መኦርፎ ኣውቶቡሳት ካብ ሰባት ጥርሑ እዩ ዘሎ።

ስእሊ: Klippan kommun

ስራሕን ትካላት ናይ ምምስራት ተኽእሎታትን

ካብ ከተማ ክሊፓን ናብ ሀልሲንቦርይ፡ ሃስለሆምን ክሪስትያንስታድን ብምኻድ ስራሕ ክትደሊ ትኽእል።