Af Soomaali — ሶማልኛ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 29 4 2020

ብዛዕባ ኣተኣላልያ ናይዚ ለብዒን ነዚ ለበዳ ከይዝርጋሕ ከተወግድ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ኣብዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ ትረክብ።

Wararka jira kuna saabsan faayraska koroona iyo covid-19.

Halkan waxaad ka helaysaa filimo kooban lehna macluumaadka iminka cusub ee ku saabsan sida faayraska karoona uu raad ugu yeelan karo caafimaadkaaga iyo xaaladaada nolosha. Macluumaadkan waxaa soo gudbiya xiriiriyaha bulshada iyo caafimaadka ee ka shaqeeya wacyi-gelinta bulshada ee loogu talogalay dadka ku cusub Iswiidhan. Filimadan waxaa soo diyaariyay maamulada gobolada oo hawshan u qabtay Hey'adda Badbaadinta Bulshada iyo Heeganka. Fadlan sii fidi filimadan si dad badan ay u gaarto macluumaadkan muhiimka ah.

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8 4 2020

Adigaaga 70 jirka ah ama ka weyn

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 17 4 2020

Ha jiro xariir -laakin ilaali kala fogaanshaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 29 5 2020

Waa muhiim in aynu ka fikirno Ramadaanka hortii.

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 4 2020

Tani waa sida aad isaga qaban karto wararka beenta ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 5 2020

Waa maxay coronavirus. Maxaan Anigu sameynayaa haddii aan xanuunsado?

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 29 5 2020

Haddaad u baahan tahay in aad la xidhiidho xarumaha cafimaadka

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 10 6 2020

Sidan ayaad ugala hadli kartaa caruurta Covid-19

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 10 6 2020