Svenska – ሽወደንኛ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 30 4 2020

 

ብዛዕባ ኣተኣላልያ ናይዚ ለብዒን ነዚ ለበዳ ከይዝርጋሕ ከተወግድ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ኣብዚ ዝተኣከበ ሓበሬታ ትረክብ።

Aktuell information om coronaviruset och covid-19

Här hittar du korta filmklipp med aktuell information om hur coronaviruset kan påverka din hälsa och din livssituation. Informationen förmedlas av samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar med samhällsorientering för nyanlända i Sverige. Filmerna är framtagna av länsstyrelserna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sprid gärna filmerna vidare så att fler nås av viktig information.

Så skyddar du dig själv och andra från smittspridning

Senast uppdaterad: 9/4-2020

För dig som är 70 år eller äldre.

Senast uppdaterad: 24/4-2020

Håll kontakten – men håll avståndet

Senast uppdaterad: 27/4-2020

Viktigt att tänka på inför Ramadan

Senast uppdaterad: 27/4-2020

Vad är coronaviruset och vad gör jag om jag blir sjuk?

Senast uppdaterad: 1/6-2020

Om du behöver komma i kontakt med hälso- och sjukvården

Senast uppdaterad: 1/6-2020

Så kan du prata med barn om Covid-19

Senast uppdaterad: 1/6-2020

Oro i samband med Coronapandemin

Senast uppdaterad: 21/7-2020

Att tänka på när man bor trångt eller flera generationer tillsammans

Senast uppdaterad: 21/7-2020

Hantera konflikter i familjen

Senast uppdaterad: 21/7-2020

Råd för resor och sommaraktiviteter

Senast uppdaterad: 24/7-2020