ከምዚ ዝስዕብ ገርካ ንምብጻሕካ ትሓብኦ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 28 5 2024

ናብ እተፈላለየ ገጻት መርበብ ሓበሬታ ትገብሮ ምብጻሕ ኣብ መንበቢ መርበብ ሓበሬታ፡ ንኣብነት ክሮም ወይ ሳፋሪ ይዕቀብ እዩ። እዚ ነቲ ኣቐዲምካ በጺሕካዮ ዝነበርካ ገጻት ብቐሊሉ ተመሊስካ ንኽትረኽቦ ተባሂሉ እዩ። ዝኾነ ሰብ ኣበየኖት ገጻት በጺሕካዮ ከም ዝነበርካ ክርእዮ ምስ ዘይትደሊ፡ ነቲ ብድሕሬካ ትገድፎ ኣሰር ከተልግሶ ትኽእል ኢኻ።

ነዚ ከከም ኣጠቓቕማኻ ማለት፡፡፡ ኣየናይ መንበብ መርበብ ሓበሬታን፡ ኮምፕዩተር ዲኻ ሞባይል ወይስ ታብለት ትጥቀማ ኣለኻ ተመርኵሱ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ነቲ ሓበሬታ ከተልግሶ ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ዝተጠቀምካሉ መንበብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ ከመይ ገርካ ከም ትድምስሶ ንምርኣይ ልክዕ መላግቦ ስዓብ።

ብሕታዊ ምድህሳስ (surfning)

ኣብ ታሪኽ ከይተራእየ መርበብ ሓበሬታታት ክትበጽሕ ምስ እትደሊ፡ ኣብ መብዛሕትኡ መንበብ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ብሕታዊ ምድህሳስ (privat surfning) ወይ ከይተፈለጥካ ምድህሳስ (surfa inkognito) ዝብሃል ኣገባብ ክትውልዖ ትኽእል ኢኻ። ብሕታዊ ምድህሳስ ተጠቂምካ እቲ መንበብ መርበብ ሓበሬታ ነቲ ዝበጻሕካዮ ከይዘከሮ ዝተፈላለየ ገጻት ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ።