እዚ ገጽ ክርከብ ኣይተኻእለን

እዚ ክትኣትዎ ትፍትን ዘለኻ ገጽ የለን። ብሰንኪ ሓደ ካብ እዚ ዝስዕብ ምኽንያት ክኸውን ይኽእል እዩ።​​

  1. ​​ኣብ'ዚ እዋናዊ እዚ እዋናዊ ዘይኮነ ኣረጊት ተፈታዊ/መላገቢ ተጠቂምካ ኣለኻ።
  2. ነዚ መርበብ እዚ ዝተጠቀምካሉ መፈተሺ ሞቶረ (sökmotor) ብዝርዝር ዝተቐመጠ እዋናዊ ዘይኮነ መላገቢታት ኣለዎ።
  3. እቲ ኣድራሻ ብጌጋ እዩ ተጻሒፉ ዘሎ። 

ናብቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ መበገሲ ገጽ ኪድ​

"ብዛዕባ ሽወደን" ሓደ ሓድሽ ጽሑፍ ኣሎ።

"ብዛዕባ ሽወደን" ንዓኻ ብዛዕባ ሽወደንን ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብን ብዝያዳ ክትፈልጥ ንእትደሊ ዝኸውን ሓደ ዲጂታላዊ ጽሑፍ ንልልይ ምስ ሕብረተ ሰብ እዩ።

እቲ ሓድሽ ኣብ Informationsverige.se ዘሎ "ብዛዕባ ሽወደን" ጽሑፍ።