Гендерна рівність

Останнє оновлення: 22/2-2023

Гендерна рівність – це рівність між особами різної статі. Це означає, що чоловіки та жінки повинні мати однакові права, можливості та обов'язки.

Є багато прикладів відсутності гендерної рівності у суспільстві. Деякі з них очевидні, а інші приховані. Наприклад, очевидно, що жінки часто заробляють менше, ніж чоловіки. Більше жінок, ніж чоловіків, стають жертвами сексуального насильства. Жінки також частіше, ніж чоловіки, беруть відпустку для догляду за дітьми. Як наслідок, жінки частіше отримують нижчі пенсії, ніж чоловіки.

Гендерні норми

У кожному суспільстві існують норми, які впливають на життя людей. Норми – це уявлення і неписані правила про те, якими мають бути люди, як вони мають виглядати і поводитись. Норми потрібні у кожному суспільстві. Наприклад, вони визначають, як ми поводимося в супермаркеті, як стоїмо в черзі або як вітаємося одне з одним. Норми важко побачити. Зазвичай ми звертаємо на них увагу, лише коли хтось їх порушує.

Норми також можуть обмежувати людей і спричиняти дискримінацію. Наприклад, існують норми щодо того, як жінки і чоловіки повинні одягатися, з чим працювати, хто може робити макіяж, а хто плакати, коли сумно.

Деякі норми кажуть, що людина завжди є чоловіком або жінкою. Але не кожен ідентифікує себе як жінку або чоловіка. Є також люди, чия стать відрізняється від визначеної при народженні. Незалежно від статі, на всіх людей впливають норми щодо жінок і чоловіків.

Однак, на норми можна впливати і змінювати їх. Швеція різними способами працює над зміною норм, що обмежують людей і спричиняють дискримінацію. Прикладами є політика гендерної рівності, запроваджена шведським парламентом,

Політика Швеції в галузі гендерної рівності

Як і багато інших країн, Швеція працює над посиленням гендерної рівності у суспільстві. Парламент Швеції розробив політику гендерної рівності, що має шість цілей.

  • Жінки та чоловіки повинні мати однакові можливості для впливу на політичні рішення.
  • Жінки і чоловіки повинні мати можливість заробляти гроші на однакових умовах.
  • Жінки і чоловіки повинні мати можливість здобувати освіту на однакових умовах.
  • Жінки і чоловіки повинні порівну розділяти домашні обов'язки і догляд за дітьми.
  • Жінки і чоловіки повинні мати однакові можливості для підтримання здоров'я і отримання якісної медичної допомоги.
  • Насильство чоловіків над жінками має припинитися.

Гендерна рівність та фемінізм

На життєві обставини людей впливає не лише стать. Тобто, не всі жінки і не всі чоловіки мають однаковий життєвий досвід або умови життя.

Фемінізм – це збірний термін для позначення руху, в основі якого лежить ідея про те, що жінки, як правило, підпорядковані чоловікам у суспільстві. Мета цього руху полягає у досягненні гендерної рівності. Практична робота, спрямована на досягнення гендерної рівності, може включати зміну дискримінаційних правил і припинення сексуалізованого насильства, а також залучення більшої кількості жінок на керівні посади та привернення уваги до того, як інші форми утисків пов'язані з гендером.