Права людини

Останнє оновлення: 22/2-2023

Загальна декларація прав людини ООН каже, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права людини є універсальними, тобто загальними для всіх людей.

Ці права викладені в правових документах, які називаються конвенціями. Існує дев'ять основних конвенцій. Швеція приєдналася до семи з них.

Прикладами прав людини є право на життя, право на достатній життєвий рівень, право на інформацію, право на культуру та право на свободу від насильства.

Деякі групи в суспільстві є особливо вразливими, і тому їх права захищені додатково. Прикладами таких груп є жінки, діти, люди з функціональними обмеженнями та представники ЛГБТК (гомосексуалісти, бісексуали, трансгендери та квіри).

Закони

У Швеції заборонено дискримінувати когось на наступних підставах:

 • стать;
 • трансгендерна ідентичність або самовираження;
 • етнічна приналежність
 • релігія або інші релігійні переконання
 • інвалідність
 •  Сексуальна орієнтація
 • вік

Швеція також приєдналася до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ця конвенція є законом у Швеції з 1995 року.

Якщо ваші права порушуються, ви можете звернутися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі.

У Швеції права людини захищені також і Конституцією. Наприклад, Акт про форму правління містить перелік наших основних прав і свобод.

У ньому закріплено наступне:

 • свобода думки (свобода самовираження, свобода інформації, свобода віросповідання тощо);
 • фізична недоторканність і свобода пересування (заборона смертної кари, тортур тощо);
 • верховенство права (позбавлення волі, судовий розгляд тощо);
 • захист власності та загальне право доступу (право перебувати на природі тощо);
 • авторське право (право власності на витвори);
 • свобода господарської діяльності (підприємницької та професійної діяльності);
 • право на страйк, локаут тощо;
 • освіта та дослідження (право на базову освіту тощо).

Антидискримінаційні бюро

У Швеції існують локальні і регіональні антидискримінаційні бюро. Вони надають консультації і підтримку тим, хто піддався дискримінації.

Управління омбудсмена з питань дискримінації

Управління омбудсмена з питань дискримінації (DO) – це державна служба, що стежить за дотриманням Закону «Про боротьбу з дискримінацією». Якщо ви зазнали дискримінації, то можете повідомити про це або подати скаргу до DO.

При роботі з заявами і скаргами DO працює над забезпеченням дотримання закону, а не над пошуком рішень для ситуацій окремих людей.