Права людей з функціональними обмеженнями

Останнє оновлення: 3/1-2023

Про Швецію — матеріал для соціальної орієнтації.

Цей текст присвячений правам людей з функціональними обмеженнями. Всі люди різні, але суспільство далеко не завжди влаштоване з урахуванням наших відмінностей. Через це деякі люди позбавлені можливостей, що є у інших, і в певних ситуаціях виключені з суспільного життя. Наприклад, людина в інвалідному візку не може користуватись автобусом, якщо він спеціально не адаптований для цього. Людина з серйозними порушеннями слуху не зрозуміє слова лікаря, якщо не надати їй інформацію у письмовій формі або через сурдоперекладача.

Людина з вадами зору сидить на лавці. Поряд з нею собака-поводир, а на задньому плані – прапор ООН.

Ви дізнаєтеся про різні типи функціональних обмежень та закони Швеції, що захищають людей з функціональними обмеженнями. Ви також дізнаєтеся про те, яка підтримка доступна людям з функціональними обмеженнями.

Типи функціональних обмежень

Функціональне обмеження – це зниження фізичних, психічних або розумових здібностей. У Швеції кожна п'ята людина має одне або кілька функціональних обмежень. Функціональні обмеження можуть бути різними. Деякі з них видно, а інші – ні. Людині з функціональним обмеженням може бути важко:

  • чути;
  • бачити;
  • розуміти інформацію;
  • говорити або висловлювати свої думки;
  • рухатись;
  • переносити контакт з певними речовинами.

Люди з функціональними обмеженнями часто знаходяться у менш сприятливій ситуації, ніж інші. Вони мають гірший доступ до освіти, частіше піддаються насильству, і їм важче знайти роботу в порівнянні з рештою населення. Діти з функціональними обмеженнями часто відчувають себе гірше в школі, рідше беруть участь у позакласних заходах та мають менше друзів, ніж інші діти.

Наведіть приклади функціональних обмежень, які можна та не можна побачити.

Конвенція ООН про права людей з функціональними обмеженнями

Існує спеціальна Конвенція ООН, присвячена правам осіб з функціональними обмеженнями. Конвенція являє собою угоду між низкою країн. Країни, що підписали Конвенцію, зобов'язані дотримуватися її положень. Швеція приєдналась до цієї Конвенції.

У Конвенції, серед іншого, говориться, що люди з функціональними обмеженнями мають право на освіту. Наприклад, за необхідності таким людям має бути надана допомога у вивченні мови жестів або шрифту Брайля.

У Конвенції також зазначено, що особи з функціональними обмеженнями не повинні піддаватися експлуатації, насильству або жорстокому поводженню; крім того, вони мають право голосувати на політичних виборах і виставляти на них свою кандидатуру.

Закони Швеції захищають людей з функціональними обмеженнями

У Швеції існують закони, що захищають людей з функціональними обмеженнями від дискримінації, а також забезпечують їм можливість брати участь в житті суспільства на рівних умовах з іншими.

Закони Швеції передбачають, серед іншого, наступне.

  • Особи з порушеннями опорно-рухового апарату мають бути забезпечені допоміжними засобами, що уможливлюють пересування.
  • Особи з порушеннями слуху мають право на допоміжні засоби і вивчення мови жестів. Крім того, у них є право отримувати інформацію в текстовому вигляді або за допомогою сурдоперекладача, наприклад під час візиту до лікаря.
  • Особи з функціональними обмеженнями також можуть отримати спеціальну підтримку для працевлаштування або підходящої форми зайнятості.
  • Школа несе відповідальність за надання допомоги учням з функціональними обмеженнями. Наприклад, це може бути додатковий час для складання іспитів і виконання домашніх завдань або доступ до допоміжних засобів для участі в навчальному процесі.

Закон також забороняє дискримінацію на підставі функціональних обмежень. Така дискримінація може проявлятись у тому, що людину не беруть на роботу через використання інвалідного візка або не впускають до ресторану через функціональне обмеження.

Незважаючи на закони, не всі місця адаптовані для користування людьми з функціональними обмеженнями. Швеція піддалася критиці з боку ООН за недоліки фізичної доступності. Причина полягає у тому, що деякі нові будівлі і споруди не адаптовані для людей з функціональними обмеженнями.

Наведіть приклади законів, що захищають і підтримують права людей з функціональними обмеженнями.

Індивідуальна підтримка

Існують різні заходи індивідуальної підтримки, що мають на меті створити рівні умови приймати участь у житті суспільства особам з функціональними обмеженнями. Вид підтримки, яку можна отримати, залежить від особливостей функціонального обмеження і особистих потреб.

Серед іншого, людині можуть бути надані допоміжні засоби для полегшення повсякденного життя. Наприклад, у разі порушень слуху це може бути слуховий апарат або інші пристрої. Якщо людині важко самостійно користуватись транспортом або діставатись в інші місця, їй можуть бути запропоновані послуги поводиря. Також можна отримати фінансову компенсацію або допомогу для адаптації житла до особливих потреб.

Детальнішу інформацію про те, на які види допомоги у вас є право, можна отримати у відділеннях Каси соціального страхування і Соціальної служби вашого муніципалітету.

Закон «Про підтримку та обслуговування певних категорій осіб з функціональними обмеженнями» (LSS)

Особи зі значними функціональними обмеженнями мають право подати заяву на надання такої підтримки, що дозволить їм жити якомога більш повноцінним і незалежним життям. Це право закріплено в Законі «Про підтримку та обслуговування певних категорій осіб з функціональними обмеженнями» (LSS).

Відповідно до закону ви маєте право на отримання підтримки та обслуговування у повсякденному житті, щоб жити так, як і всі інші. Допомога може виражатись у консультаціях, послугах поводиря або наданні житла, адаптованого до ваших потреб. Якщо вам потрібно, щоб хтось допомагав вам готувати їжу, одягатись або дбати про гігієну, вам може бути призначений соціальний працівник.

Заява про надання допомоги подається до муніципалітету. Муніципалітет зобов’язаний з’ясувати, якої підтримки ви потребуєте, і запропонувати вам цю підтримку. При плануванні заходів підтримки враховуються ваші побажання. З часом, можливо, план заходів доведеться змінити, щоб він і надалі відповідав вашим потребам. Підтримка надається безкоштовно.