بدینگونه بازدید خود را پنهان میکنید

آخرین به روز رسانی 28/5-2024

بازدید شما از ویب سایت های مختلف در مرورگر ویب ذخیره می شود، بعنوان مثال در کروم یا سفاری. این کار برای آسان تر کردن راه بازگشت شما به صفحاتی است که قبلاً از آنها بازدید کرده اید. اگر نمی خواهید کسی بتواند ببیند چه صفحاتی را بازدید کرده اید، می توانید آثاری را که از خود بجای می گذارید، حذف کنید.

شما معلومات را به روش های مختلف حذف می کنید، و این بستگی دارد به اینکه از کدام مرورگر ویب استفاده می کنید و اینکه آیا از کمپیوتر، تیلفون مبایل یا تبلت استفاده می کنید. برای مشاهده نحوه پاک کردن اطلاعات در مرورگر ویبی که استفاده کرده اید، لینک مناسب را دنبال کنید.

وبگردی خصوصی

اگر می خواهید طوری به ویب سایت ها مراجعه کنید که در تاریخچه قابل دید نباشد، می توانید در اکثر مرورگر های ویب حالت های که ویب گردی خصوصی یا ویب گردی ناشناس، نامیده می شود را انتخاب کنید. وبگردی خصوصی اجازه می دهد که شما از صفحات مختلف بازدید کنید بدون اینکه مرورگر آنها را بخاطر بسپارد.