ሕብረትሰብ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 6 9 2022

ሽወደን ሓንቲ ዲሞክራስያዊት ሃገር እያ። እዚ፡ ኵሉ መንግስታዊ ስልጣን ካብ ህዝቢ ይብገስ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ንኽውስኑ መሰል ዘለዎም ሰልፍታት ወይ ሰባት ብምምራጽ የመሓድር። እቶም ዝተመረጹ ሰባት ፖለቲከኛታት ይብሃሉ። ንሶም ኣብ ባይቶ ሃገር፡ ቤት ምኽሪ ዞባን ቤት ምኽሪ ኮሙንን ይውስኑ።