Jag arbetar med asylsökande och nyanlända

De här sidorna är ett stöd för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända.

Välkommen!

På de här sidorna kan du som arbetar med olika typer av insatser för asylsökande och de som nyss fått uppehållstillstånd hitta bland annat aktuella utbildningar och informationsmaterial om Informationsverige.se.

Du hittar också metodstöd till materialet "Om Sverige". Metodstödet innehåller bland annat förslag på lektionsupplägg, filmer och annat material.

Vi hoppas du ska hitta många tips och bra material som du kan använda oavsett vad du har för roll!

En man och en kvinna sitter framför en laptop och planerar lektioner.


Aktuella utbildningar, presentationstillfällen och nyhetsbrev

Här finns aktuella utbildningar och presentationer av Informationsverige.se som du kan anmäla dig till. Det finns också inspelat material som du kan titta på i efterhand. Du kan också prenumerera på Informationsveriges nyhetsbrev.

Personer kring ett bord i ett klassrum.
Informationsmaterialet dragspelsfolder med displaykartong.

Informationsmaterial om Informationsverige.se

Här hittar du tryckt material att beställa. Du hittar också material att ladda ned och trycka upp eller skriva ut.

Metodstöd till materialet "Om Sverige"

För dig som arbetar med ”Om Sverige” finns ett metodstöd. I metodstödet finns förslag på lektionsupplägg, övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart.

Metodhjulet

För dig som vill börja arbeta med metodstödet

Förslag på lektionsupplägg uppdelat i teman

Lektionsuppläggen innehåller övningar, material och filmer och är uppdelade per tema. Klicka på ett tema för att få en kort introduktion och för att kunna välja lektionsupplägg.

Att komma till Sverige

Innehåller bland annat övningar kring demokrati, Sveriges historia, välfärdsstatens framväxt, lagar och regler kopplat till invandring samt övningar om identitet, kultur och integration.

Att bo i Sverige

Innehåller övningar om hur man kan leta efter bostad. Det finns övningar om myndigheter och vem man kontaktar i akuta och allvarliga situationer samt övningar om fritidsaktiviteter och om miljö.

Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Här hittar du övningar om yrkesliv, hitta arbete, träna på arbetsintervju. Det finns övningar kring skatt, deklaration och om att studera som vuxen i Sverige.

Individens rättigheter och skyldigheter

Innehåller bland annat övningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättigheter för olika grupper och diskrimineringslagen samt övningar om normer.

Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Innehåller övningar om barns rättigheter och utveckling, barns hälsa samt skola samt övningar om var man kan få hjälp, stöd och vård där man bor.

Att påverka i Sverige

Innehåller bland annat övningar om hur Sverige styrs, vad demokrati innebär i Sverige, olika val och hur man röstar. Det finns övningar om källkritik och hur man kan engagera sig och påverka i vardagen.

Att vårda sin hälsa i Sverige

Innehåller bland annat övningar om fysisk och psykisk hälsa, egenvård och var man kan vända sig i vården, rätten till din egen kropp samt om sexuell och reproduktiv hälsa.

Att åldras i Sverige

Innehåller bland annat övningar om hur man kan leva ett aktivt liv och vårda sin hälsa som äldre, åldersdiskriminering, pension och ekonomiskt stöd för äldre samt vad som händer när någon dör.