Metodstöd till ”Om Sverige”

Senast uppdaterad: 27/3-2024

Metodstödet innehåller förslag på hur du kan planera lektioner för samhällsorienteringens olika teman. Vi kallar dessa förslag för lektionsupplägg. Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar och filmer. I metodstödet hittar du också metoder och material för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Ta reda på mer om metodstödet

Lär dig mer om hur du kan använda lektionsuppläggen och få förslag på hur du kan planera den första träffen med en ny grupp.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar kring demokrati, Sveriges historia, välfärdsstatens framväxt, lagar och regler kopplat till invandring samt övningar om identitet, kultur och integration. Temat är uppdelat i sex lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Temat ”Att komma till Sverige” och lektionsupplägget ”Sverige – en demokrati och rättsstat” innehåller mycket information och kan upplevas som svårt att inleda med. Det är därför bra att genomföra introduktionspasset ”Lektionsupplägg: Första tiden i Sverige” innan ni genomför övningarna i temat ”Att komma till Sverige”.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar som handlar om hur man kan leta efter bostad och olika boendeformer. Det finns övningar om olika myndigheter och hur man kan ta kontakt med dem och vem man kontaktar i akuta och allvarliga situationer. Det finns övningar om fritidsaktiviteter samt om miljö. Temat är uppdelat i fem lektionsupplägg.. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om yrkeslivet, hur man kan hitta arbete, starta eget företag, träna på personligt brev och arbetsintervju. Det finns övningar kring skatt, deklaration och om att studera som vuxen i Sverige. Det finns övningar om social service, planering av sin ekonomi i vardagen, till exempel budget, samt om rättigheter som konsument. Temat är uppdelat i fem lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättigheter för olika grupper och diskrimineringslagen, samt övningar om normer. Temat är uppdelat i fyra lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Flera av ämnena i temat ”Individens rättigheter och skyldigheter” kan vara svåra att prata om och väcka reaktioner och debatt bland deltagarna. Därför är det en bra idé om du som kommunikatör läser igenom ”Introduktion till metodstödet”. Där kan du till exempel hitta information om hur du leder ett bra samtal och hur du kan tänka kring könsuppdelade grupper.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om barns rättigheter och utveckling, familjeliv, barns hälsa samt skola. Det finns övningar om att ta reda på var man kan få hjälp, stöd och vård där man bor. Temat är uppdelat i fyra lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om hur Sverige styrs, vad demokrati innebär i Sverige, olika val, hur man röstar och röstningsövning. Det finns övningar om källkritik, hur man kan engagera sig och påverka i vardagen, till exempel genom att hitta föreningar där man bor. Temat är uppdelat i tre lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om fysisk och psykisk hälsa, egenvård och var man själv kan hitta information och var man kan vända sig i vården vid olika sjukdomsfall, olika yrkeskategorier inom vården, rätten till din egen kropp samt om sexuell och reproduktiv hälsa. Temat är uppdelat i fyra lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Förslagen på lektionsupplägg innehåller bland annat övningar om hur man kan leva ett aktivt liv och vårda sin hälsa som äldre, möjligheter med internet och vad som är viktigt att tänka på när man gör ärenden på internet, åldersdiskriminering, äldreomsorg, pension och ekonomiskt stöd för äldre. Det finns också övningar som handlar om vad som händer när någon dör. Temat är uppdelat i fyra lektionsupplägg. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Illustrerad karta över Europa med människor som rör sig mot Sverige med resväskor.

Mer material

Det finns även annat material som kan vara stöd och inspiration i ditt arbete, till exempel filmserien ”Börja prata om” och MILSAs handbok i samhälls- och hälsokommunikation.