Om Informationsverige.se - Guiden till svenska samhället

Senast uppdaterad: 20/2-2024

Informationsverige.se är en webbplats om svenska samhället på flera språk. Den går bra att använda på dator, surfplatta och mobil.

Här finns främst information och verktyg för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd men även en del resurser för dig som arbetar med personer inom dessa grupper.

Filmen om Informationsverige.se

Varför finns Informationsverige.se?

Alla har rätt att kunna ta del av information från myndigheter. Webbplatsen ska vara en hjälp för dig och ge dig ökade möjligheter att själv kunna påverka din situation i Sverige.

Vad kan du hitta på Informationsverige.se?

På Informationsverige.se får du samlad information om det svenska samhället. Du kan läsa om hur Sverige styrs och hur du kan vara med och påverka. Du kan få information om hur ekonomiska stöd fungerar och hur den svenska hälsovården och sjukvården fungerar. Det finns även sidor med material för samhällsorientering, sidor där du kan börja träna svenska och sidor som riktar sig till dig som är förälder.

Du hittar också information om vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet. Du kan följa hur det fungerar från det du söker asyl tills dess du är delaktig i det svenska samhället och jobbar eller studerar.

Vem ansvarar för Informationsverige.se?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ansvar för att förvalta Informationsverige.se i samarbete med övriga länsstyrelser i Sverige. Regeringen betalar för Informationsverige.se.

Hur skriver vi texter på Informationsverige.se?

Länsstyrelserna samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och andra myndigheter och organisationer så att informationen på webbplatsen är aktuell och korrekt.

Texterna skrivs av redaktionen på Informationsverige.se eller av experter inom olika områden. De texter som skrivs av redaktionen granskas av experter inom olika områden. Skribenterna har många olika källor i sitt arbete med texterna. Redaktionen på Informationsverige.se bearbetar alla texter så att de ska vara lätta att läsa och lätta att förstå.