Jag har fått uppehållstillstånd

Här kan du läsa om vad du ska göra när du fått uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller enligt massflyktsdirektivet.