Tillgänglighet

Senast uppdaterad: 26/4-2024

Informationsverige.se är en webbplats som förvaltas av Länsstyrelserna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Informationsverige.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Informationsverige.se i något annat format än det som finns på webbplatsen idag kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kan du rapportera det till oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även begära ut innehåll eller rapportera brister här:

 • Telefon: 010-224 40 00 (uppge informationsverige.se som ämne)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här:

 • Webbplatsens uppläsningsfunktion stödjer inte språken somaliska och tigrinja.
  Beräknas åtgärdat: Stöd för språken somaliska och tigrinja saknas hos leverantören av tjänsten.
 • Sedan januari 2021 kan vi inte garantera full funktionalitet för besökare som använder sig av webbläsaren Internet Explorer. Internet Explorer uppdateras inte längre och är ersatt av webbläsaren Edge.
  Beräknas åtgärdat: Ingen plan för åtgärd.

Oskäligt betungande anpassning

Länsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Bristande tillgänglighet i filmer framtagna av externa parter/leverantörer.
  Det finns ett stort antal filmer på webbplatsen Informationsverige.se som fungerar som ett komplement till text- och bildinnehållet. Filmerna är producerade av externa aktörer och lever i vissa fall inte upp till tillgänglighetsstandarden. Att anpassa filmerna bedöms som oskäligt betungande.

 • Bristande tillgänglighet i dokument framtagna av externa parter/leverantörer.
  Det finns ett antal pdf:er på webbplatsen Informationsverige.se som fungerar som ett komplement till text- och bildinnehållet. Pdf:erna är producerade av externa aktörer och lever i vissa fall inte upp till tillgänglighetsstandarden. Att anpassa pdf:erna bedöms som oskäligt betungande.

Så har vi testat webbplatsen

Våra webbredaktörer granskar och testar webbplatsen som en del i arbetet med tillgänglighet.

Redogörelsen uppdaterades den 28 april 2024.