Tillgänglighet

Senast uppdaterad: 12/1-2023

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Informationsverige.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Informationsverige.se i något annat format än det som finns på webbplatsen idag kan du kontakta oss och begära ut innehåll i annat format. Svarstiden är normalt 2-3 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, ska/kan du rapportera det till oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även begära ut innehåll eller rapportera brister här:

  • Telefon: 010-224 40 00 (uppge informationsverige.se som ämne)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs här:

  • Några av våra äldre pdf:er är inte tillgänglighetsanpassade. Vi kommer att fasa ut dem vartefter vi tillgänglighetsanpassar dessa.

  • Dikten "Tala till oss om barnen" på sidan "Metodstöd: Barns rättigheter och utveckling" finns i en bild, och går därmed inte att behandla som text.

  • Webbplatsens uppläsningsfunktion stödjer inte språken somaliska och tigrinja.

  • Informationsverige.se kommer från januari 2021 inte längre att stödja användningen av Internet Explorer och kommer inte att kunna garantera full funktionalitet framöver. Vi rekommenderar att du använder Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Så har vi testat webbplatsen

Våra webbredaktörer specialiserade på webbtillgänglighet har granskat och testat webbplatsen. Testning och stickprov tas löpande, några gånger i månaden.

Vi arbetar också löpande med granskning och förbättring av webbplatsen med hjälp av Siteimprove och Google Analytics.

Webbplatsen publicerades den 24 oktober 2018.
Redogörelsen uppdaterades den 20 december 2021.