Några ungdomar sitter i ett uppehållsrum på en skola. De studerar och diskuterar. Flera använder sina datorer och några sina mobiltelefoner.

Jag har kommit utan mina föräldrar

Här får du veta hur du söker asyl i Sverige och vad som gäller för dig som är under 18 år och kommit hit utan föräldrar.