Aktiviteter under asyltiden

Senast uppdaterad: 18/10-2021

Medan du väntar på beslut i ditt asylärende finns det olika aktiviteter att delta i. Flera kommuner och föreningar har aktiviteter för asylsökande. De är ofta gratis att delta i. Att delta i olika aktiviteter är ett sätt att lära känna nya människor och lära sig nya saker.

Några exempel på föreningar som kan erbjuda aktiviteter, är idrotts- och kulturföreningar, studieförbund och trossamfund. Kommuner och föreningar kan ha olika sorters aktiviteter. Det kan exempelvis vara hjälp med läxläsning, sport och motion, stöd för familjer och språkcaféer men också mycket annat.

Studieförbund och folkhögskolor har kurser för asylsökande. Kurserna heter Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. I studieförbundens kurser får du möjlighet att lära dig svenska. Studieförbunden har också kurser där du kan lära dig mer om det svenska samhället. Det finns också många andra organisationer som har aktiviteter för asylsökande som inte är studieförbund. Länsstyrelserna ska se till att det finns aktiviteter för asylsökande i hela Sverige. Länsstyrelserna delar ut pengar till föreningar och kommuner som har gratis aktiviteter för asylsökande.

För att hitta aktiviteter där du bor, sök på din kommuns webbplats eller i aktivitetskalendern.

Aktivitetskalendern - Aktiviteter i Sverige

"Aktiviteter i Sverige" är en kalender där du kan söka efter aktiviteter som passar dig. Du kan till exempel hitta föreningar nära där du bor som har aktiviteter som passar dina intressen.

Du kan skriva in sökord, eller välja en särskild dag eller aktiviteter inom ett särskilt område. Till exempel Idrott, Svenska språket eller Kultur och underhållning.

Reseersättning

Om du deltar i studieförbundens kurser Svenska från dag 1, Vardagssvenska eller aktiviteter som får pengar av länsstyrelserna kan du söka pengar för att åka till aktiviteten. Fråga den som har aktiviteten om ett intyg för reseersättning. Intyget ska du ta med dig till Migrationsverket som bedömer din ansökan.

Förbered dig för ett arbete i Sverige

​​Det finns många olika sätt att förbereda sig för att arbeta i Sverige. Du kan till exempel ta reda på vad som krävs för att få arbeta med ditt yrke i Sverige. Du kan också översätta dina betyg eller få din utländska utbildning bedömd.