Boende under asyltiden

Senast uppdaterad: 24/8-2023

Du som är asylsökande kan få hjälp av Migrationsverket med boende. Du kan också välja att ordna boendet själv. Här hittar du mer information om vilka regler som gäller.

Bo i Migrationsverkets boende

Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under tiden du väntar på beslut. Migrationsverket betalar för boendet om du inte har några pengar.

Om Migrationsverket hjälper dig med boende får du inte själv välja var du ska bo. Du måste vara beredd på att flytta till en ort där det finns lediga bostäder. Det kan också hända att du under tiden som du väntar på beslut måste flytta till en ny bostad.

Om du har blivit erbjuden en plats på ett boende gäller denna plats bara för dig. Boendet består ofta av en lägenhet som delas med andra. Om du har kommit med din familj får familjen alltid ett eget rum tillsammans. Om du är ensamstående får du dela rum med andra av samma kön.

Rätten till boende upphör

Du måste flytta från boendet om du har fått ett beslut om avvisning eller utvisning och beslutet har börjat gälla, eller när din tidsfrist för frivillig avresa har tagit slut. Detta gäller dig som är vuxen och som inte bor tillsammans med barn under 18 år som du är vårdnadshavare för.

Bo i eget boende

Om du inte vill bo i Migrationsverkets boende kan du hitta en bostad själv. Många väljer att bo hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Om du väljer att ordna ditt boende själv måste du betala kostnaden för boendet.

Om du ordnar ditt boende själv måste du berätta din adress för Migrationsverket, så att de kan kontakta dig. Om du bor i eget boende när du beviljas uppehållstillstånd kan du inte få hjälp av Migrationsverket med bosättning i en kommun.

Vissa bostadsområden kan påverka din rätt till ersättning

Det finns vissa bostadsområden som kan påverka din rätt till ersättning. Om du flyttar till ett sådant bostadsområde kan du förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. Du kan också förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag om du uppger en annan adress än den där du faktiskt bor, till exempel en postboxadress.

Kommuner i Sverige

Alla som bor i Sverige bor i en kommun. En kommun kan vara en stad, en ort eller flera orter. Det finns 290 kommuner i Sverige.

På Informationsverige.se finns information om alla kommuner i Sverige. Du kan läsa om vad som finns i de olika kommunerna, till exempel skola, arbete och boende.