Må bra under asyltiden

Senast uppdaterad: 12/4-2023

Alla som bor i Sverige har rätt att må bra och få vård när det behövs – även du som är asylsökande. På de här sidorna hittar du information om vilken hjälp och vård som du kan få under tiden som du är asylsökande.

Du som söker asyl i Sverige har rätt till viss sjukvård och tandvård.

Alla som söker asyl i Sverige får ett erbjudande om en gratis hälsoundersökning.

Under tiden som du söker asyl i Sverige kan du få hjälp och vård om du mår dåligt psykiskt.

Det finns även andra än sjukvården som erbjuder hjälp och råd om du mår dåligt psykiskt. Till exempel finns det många frivilligorganisationer som du kan ringa eller träffa för att få hjälp. Organisationerna har egna webbplatser på internet där du kan läsa mer om vilken hjälp de erbjuder.

Det finns mycket hjälp och vård för asylsökande barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt.

En person med en funktionsnedsättning har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning kan till exempel vara att du ser dåligt eller behöver vissa hjälpmedel som hörapparat eller rullstol. Det kan också betyda att du behöver hjälp av andra för att klara dig i vardagen.

Du som har en funktionsnedsättning har särskilda rättigheter under tiden som du är asylsökande.

Det är förbjudet att använda våld, hota och skada andra. Våld kan vara olika saker. Det kan till exempel vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Om du har blivit utsatt för våld har du har rätt till skydd och stöd.

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Rökning, alkohol och narkotika kan bidra till ohälsa. Även spel om pengar kan leda till problem och ohälsa.