Att arbeta under asyltiden

Senast uppdaterad: 12/4-2023

För att få arbeta i Sverige behöver du ha ett arbetstillstånd. Om du är asylsökande kan du istället ha AT-UND. Det betyder ”undantag från kravet på att ha arbetstillstånd”, och innebär att du kan arbeta utan arbetstillstånd.

Du kan få AT-UND från Migrationsverket om du:

 • Kan visa upp en godtagbar identitetshandling eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet. Det betyder att du ska göra vad du kan för att visa vem du är, till exempel lämna in handlingar som visar din identitet.
 • Har ansökt om asyl i Sverige.
 • Inte har fått avslag på tidigare asylansökningar.

Om du uppfyller dessa krav får du ett beslut om AT-UND. En arbetsgivare kan se att du har AT-UND genom att scanna QR-koden på ditt LMA-kort.

Betala skatt när du arbetar

Du måste betala skatt på din lön när du arbetar. Din arbetsgivare måste betala sociala avgifter. Det kallas att arbeta vitt.

Det finns många fördelar med att arbeta vitt. Bland annat får du:

 • Ett anställningsbevis.
 • Referenser.
 • Rätt till semester.
 • Rätt till betald föräldraledighet.
 • Försäkringar.
 • Pensionspoäng.
 • Betalt om du är sjuk.
 • Betalt om du behöver vara hemma om ditt barn blir sjukt.

Om du arbetar utan att betala skatt kallas det för att du arbetar svart. Att arbeta svart är olagligt. Det kan leda till fängelse i upp till två år.