Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 24/1-2024

Här kan du läsa om familjeåterförening.

Vad är familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en familj som har splittrats kan ansöka om att få bo tillsammans i Sverige. Familjen kan få flytta till den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Vem kan ha rätt till familjeåterförening?

Din familj kan ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du

  • har fått permanent uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande och du verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, det vill säga hinder mot att genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning, och du verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd
  • har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter och verkar ha goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd.

Bara din närmaste familj kan flytta till dig. Det betyder din make, maka, partner, sambo och dina barn som är under 18 år.

Du och din make, maka, sambo eller partner måste båda vara över 21 år. Om du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd måste ni oftast ha varit gifta eller ha bott tillsammans tidigare. Om du har ett permanent uppehållstillstånd kan ni flytta ihop eller gifta er i Sverige.

Du måste kunna försörja dig och din familj

För att din familj ska få flytta till dig kan du behöva visa Migrationsverket att du tjänar tillräckligt mycket pengar för att försörja dig och din familj. Det kallas försörjningskrav. Du måste också ha en bostad som passar för hela familjen.

Försörjningskravet gäller inte dig som har uppehållstillstånd som flykting om dina familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från dagen som du fick beslut om uppehållstillstånd eller status som flykting.

Berätta om din familj i din asylansökan

Berätta allt om din familj i din asylansökan. Det är viktigt om du ska kunna återförenas med din familj när du har fått uppehållstillstånd.