Familjeåterförening

Senast uppdaterad: 12/4-2023

Här kan du läsa om familjeåterförening.

Vad är familjeåterförening?

Familjeåterförening betyder att en splittrad familj kan ansöka om att få leva tillsammans i Sverige hos den familjemedlem som har fått uppehållstillstånd.

Vem har rätt till familjeåterförening?

Din närmaste familj har rätt att flytta till dig (maka, make, sambo, partner och barn under 18 år). Man måste vara över 18 år och man måste ha gift sig eller bott tillsammans innan man flydde.

Din familj har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige om du:

  • har ett permanent uppehållstillstånd,
  • har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, och du verkar har goda möjligheter att få ett varaktigt uppehållstillstånd.

Vilka regler gäller?

För att få ta hit din familj kan du behöva visa att du klarar att försörja er (försörjningskrav). Du behöver också ha en bostad som passar för hela familjen.

Om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det att du har fått ditt uppehållstillstånd gäller inte försörjningskravet dig.

Försörjningskravet gäller inte för dig som kommit hit som kvotflykting, om din familj ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader från det du kom till Sverige.

Vad kan du göra för att förbereda dig på bästa sätt?

Tänk på att berätta allt om din familj i din asylansökan. Det är viktigt om du ska kunna återförenas med din familj senare.