Tema: Individens rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättigheter för olika grupper och diskrimineringslagen, samt övningar om normer. Temat är uppdelat i fyra delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.