Tema: Att komma till Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar kring demokrati, Sveriges historia, välfärdsstatens framväxt, lagar och regler kopplat till invandring samt övningar om identitet, kultur och integration. Temat är uppdelat i sex delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.

Introduktionspass ”Första tiden i Sverige”

Temat ”Att komma till Sverige” och lektionsupplägget ”Sverige – en demokrati och rättsstat” innehåller mycket information och kan upplevas som svårt att inleda med. Det är därför bra att genomföra introduktionspasset Första tiden i Sverige” innan ni genomför övningarna i temat ”Att komma till Sverige”.