Tema: Att bo i Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar som handlar om hur man kan leta efter bostad och olika boendeformer. Det finns övningar om olika myndigheter och hur man kan ta kontakt med dem och vem man kontaktar i akuta och allvarliga situationer. Det finns övningar om fritidsaktiviteter samt om miljö. Temat är uppdelat i fem delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.