Filmserien "Börja prata om"

Senast uppdaterad: 23/10-2023

"Börja prata om"-filmerna är framtagna av MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se tillsammans. Filmerna är en del av stödet till samhällsorientering och är tänkta att ge stöd i att föra dialog och sätta igång reflektion kring olika teman som berörs i samhällsorienteringen.

Filmerna finns på följande språk: svenska, arabiska, dari, engelska, franska, persiska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja och ukrainska.

Informationsspridning och källkritik

Filmen handlar om att det kan vara svårt att veta vilken information som stämmer när man är ny i Sverige.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om hur man hittar, värderar, använder och sprider information.

Hälso- och sjukvården

Filmen handlar om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar i Sverige.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att i dialog fånga upp deltagarnas kännedom om sjukvårdssystemet. Frågorna i slutet av filmen öppnar för en dialog om hur viktig kommunikationen med vårdpersonalen är för att man ska få rätt vård.

Våld i nära relationer

Filmen handlar om våld i nära relationer och om mäns våld mot kvinnor.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om våld i nära relationer samt att informera om att den som är utsatt för våld har rätt till stöd och hjälp.

Vägen till arbete

Filmen handlar om vad man som individ kan behöva göra för att få ett arbete i Sverige.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om hur deltagarna ser på sin väg in på arbetsmarknaden samt fånga upp vad de vill veta mer om.

Sexuell hälsa och rättigheter

Filmen handlar om sexuell hälsa och rätten att bestämma över sin egen kropp.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att i dialog fånga upp deltagarnas förkunskaper.

Rätten att själv välja partner

Filmen handlar om rätten att själv välja partner och rätten att gifta sig med den man vill.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om individens rättigheter.

Att vara förälder i Sverige

Filmen handlar om att vara förälder i Sverige, barnkonventionen och barns rättigheter.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om likheter och skillnader i synen på barns rättigheter och föräldraskap.

Att åldras i Sverige

Filmen handlar om att åldras i Sverige. Filmen tar bland annat upp exempel på stöd man kan få i vardagen och vilka rättigheter man har när man blir äldre.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om olika synsätt på åldrande och ansvaret för äldreomsorgen.

Demokrati i Sverige

Filmen handlar om demokrati och om vad som bidrar till att bibehålla och utveckla demokratin.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att börja prata om deltagarnas upplevelser av demokrati och fånga upp olika perspektiv på vad som fungerar och vad som kan behöva utvecklas i Sverige.

Jämställdhet

Filmen handlar om jämställdhet. I filmen används hem- och omsorgsarbetet som exempel på hur ojämställdhet kan se ut i vardagen.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att börja prata om olika perspektiv på jämställdhet.

Religionsfrihet

Filmen handlar om religionsfrihet, en mänsklig rättighet som skyddas av flera konventioner samt i svensk lag.

Syftet med filmen är att skapa förutsättningar för att prata om vad det innebär att utöva sin religionsfrihet samt frågor som rör diskriminering.