Tema: Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar om yrkeslivet, hur man kan hitta arbete, starta eget företag, träna på personligt brev och arbetsintervju. Det finns övningar kring skatt, deklaration och om att studera som vuxen i Sverige. Det finns övningar om social service, planering av sin ekonomi i vardagen, till exempel budget, samt om rättigheter som konsument. Temat är uppdelat i fem delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.