Tema: Att åldras i Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar om hur man kan leva ett aktivt liv och vårda sin hälsa som äldre, möjligheter med internet och vad som är viktigt att tänka på när man gör ärenden på internet, åldersdiskriminering, äldreomsorg, pension och ekonomiskt stöd för äldre. Det finns också övningar som handlar om vad som händer när någon dör. Temat är uppdelat i fyra delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.