Tema: Att vårda sin hälsa i Sverige

Senast uppdaterad: 4/3-2024

Lektionsuppläggen innehåller bland annat övningar om fysisk och psykisk hälsa, egenvård och var man själv kan hitta information och var man kan vända sig i vården vid olika sjukdomsfall, olika yrkeskategorier inom vården, rätten till din egen kropp samt om sexuell och reproduktiv hälsa. Temat är uppdelat i fyra delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.