تلفظ کلمات را تمرین کنید

آخرین به روز رسانی: 8/12-2023

در اینجا فیلم‌هایی را برای تمرین نحوه تلفظ حروف سوئدی می‌یابید. فیلم ها توسط اداره آموزش بزرگسالان کمون کارلسکوگا فراهم شده اند.

فیلم‌هایی در مورد چگونگی تلفظ حروف صدادار و صامت وجود دارد. یک فیلم در مورد اینکه تأکید و یک فیلم در مورد اینکه ملودی چیست می باشد.

  • با کلیک کردن بر روی یکی از عکس‌ها فیلم را راه بیاندازید.
  • زمانی که مایلید فیلم را متوقف کنید توسط کلیک دوباره روی فیلم می‌توانید این کار را انجام دهید.
  • می‌توانید فیلم‌ها را چندین بار ببینید.

A

تاکید

DT

E

FV

GK

I

IEÄ

IY

J

L

آهنگ

NG

O

OU

PB

RD, RN, RT

S

SJE

SK, KS, ST, TS

TJE

U

Y

Å

Ä

Ö