درباره سویدن

دوره آموزشی آشنائی با جامعه سوئد (Samhällsorientering) برای شما که می خواهید در باره کشور سوئد و جامعه سوئد بیشتر بدانید.