استفاده از محتوای Informationsverige.se

آخرین به روز رسانی: 4/7-2023

از وب سایت Informationsverige.se به عنوان منبع اطلاعات در مورد جامعه سوئد استفاده کنید. در عین حال، مهم است که محتوا از متن مربوطه درآورده نشود. به همین خاطر ما رهنمودهایی جهت چگونگی استفاده ازمحتوای وب سایت داریم.

استفاده از نوشته های Informationsverige.se در وب سایت ها یا در مطالب دیگر

متون در Informationsverige.se توسط کپی رایت محافظت می شوند. شما می توانید بخشهایی از محتوا را نقل قول کنید. هنگامی که نقل قول می کنید، باید مشخص شود که متن از کجا گرفته شده است. نقل قول را با یک لینک به بخش مربوطه در Informationsverige.se تکمیل کنید. شما نمی توانید از تمام متون استفاده و آنها را به عنوان بخشی از مطالب خود منتشر کنید.

استفاده از متون Informationsverige.se برای شما که با پناهجویان و تازه واردان کار می کنید

اگر دربخشی کار می کنید که با اطلاعات یا خدمات آموزشی برای پناهجویان و تازه واردان فعالیت میکند، می توانید از محتوای Informationsverige.se در مطالب آموزشی خود، به عنوان مثال درمتنی که ارائه میکنید ( پاورپوینت یا مشابه آن) استفاده کنید. ذکر کنید که منبع Informationsverige.se است. شما همچنین می توانید صفحات را چاپ کنید.

محتوای Informationsverige.se برای همه کاربران رایگان خواهد بود.

تصاویر در Informationsverige.se توسط کپی رایت محافظت می شوند

تصاویر در Informationsverige.se توسط کپی رایت محافظت می شوند و نمی توان از آنها در زمینه دیگری کپی و استفاده کرد.