​اخبار در زبان ساده سویدنی

آخرین به روز رسانی 8/12-2023

در اینجا لینک های اخبار به زبان سویدنی آسان را پیدا می کنید.

اخباری وجود دارد که می توانید بخوانید یا گوش دهید. اگر می خواهید اخبار را به صورت ویدیویی ببینید، اخبار تلوزیون نیز وجود دارد.