​ዜና ብቐሊል ሽወደን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ: 8 12 2023

ኣብዚ ናብ ዜናታት ብቐሊሉ ሽወደንኛ ንኽትሰምዕ ዘእትዉ መላግቦታ ትረክብ።

ከተንብቦ ወይ ክትሰምዖ እትኽእል ዜናታት ኣሎ። ከምኡ’ውን ዜና ብቪድዮ ክትርኢ ምስ እትደሊ፡ ክትርእዮ እትኽእል ናይ ተሌቭዥን ዜና ኣሎ።