ملحق شدن دوباره به فامیل

آخرین به روز رسانی 27/6-2024

دراینجا میتوانید درمورد الحاق مجدد به فامیل بخوانید.

ملحق شدن دوباره به فامیل چیست؟

دوباره به هم پیوستن خانواده به این معنی است که خانواده ای که از هم جدا شده است می تواند برای زندگی مشترک در سویدن درخواست بدهد. خانواده ممکن است اجازه داشته باشد نزد عضوی از خانواده که اجازه اقامت دریافت کرده است، کوچ کند.

چه کسی حق الحاق مجدد به فامیل را دارد؟

خانواده شما می تواند برای نقل مکان نمودن نزد شما در سویدن درخواست اجازه اقامت بدهد، اگر شما

  • اجازه اقامت دائم دریافت کرده اید
  • به عنوان پناهنده یا فرد نیازمند پناه بنابر دلایل متفرقه اجازه اقامت موقت دریافت کرده اید و چنین به نظر می رسد برای دریافت اجازه اقامت دائم امکان خوبی دارید
  • اجازۀ اقامت موقت را به دلیل موانع اجرایی، یعنی مانع برای اجرای حکم عدم ورود به کشور و یا مانع برای اجرای حکم اخراج از کشور را دریافت نموده باشید و به نظر میرسد که برای دریافت اجازۀ اقامت پایدار شانس خوبی داشته باشید
  • اجازه اقامت موقت را به دلیل شرایط رنج آور خاص و دردناک دریافت کرده و به نظر می رسد که دارای دلایل موجهی برای دریافت اجازه اقامت برای مدت طولانی تر باشید.

فقط فامیل نزدیک شما میتواند نزد شما کوچ کند. این به معنی زن، شوهر، هم زیست، شریک زندگانی و اطفال شما که زیر ۱۸ سال سن دارند.

شما و زن یا شوهرتان، هم زیست یا شریک زندگی تان باید هر دو بالای ۲۱ سال سن داشته باشید. اگر اجازه اقامت موقت دارید، معمولاً باید ازدواج کرده و یا قبلاً با هم زندگی کرده باشید. اگر اجازه اقامت دائم دارید، می توانید در سویدن با هم زندگی کنید یا ازدواج نماید.

شما باید از عهده امرار معاش خود و خانواده تان برآئید

برای اینکه خانواده تان با شما زندگی کند ممکن است لازم باشد به ادارهٔ مهاجرت نشان دهید که پول کافی برای معاش خود و خانواده تان به دست می آورید. این شرط امرار معاش نامیده می شود. شما همچنین به یک منزلی نیاز دارید که برای تمام فامیل مناسب باشد.

اگرشما به عنوان پناهنده اجازۀ اقامت دریافت نموده اید و اگر اعضای خانوادۀ شما در جریان سه ماه از همان تاریخ که شما تصمیم در مورد اجازۀ اقامت یا موقف پناهندگی را دریافت نموده اید برای اجازۀ اقامت تقاضا نمایند، در آن صورت شرط امرار معاش اعتبار ندارد.

در تقاضانامۀ تان برای پناهندگی در مورد خانوادۀ خود اطلاع بدهید.

در تقاضانامۀ تان برای پناهندگی همه چیز را دربارهٔ خانواده خود بگویید. برای این که بتوانید بعد از دریافت اجازۀ اقامت با اعضای خانوادۀ خود ملحق شوید، این خیلی مهم می باشد.

توضیح کلمات و مفاهیم

ملحق شدن دوباره به فامیل

ملحق شدن به فامیل به این معناست که خانواده ای که مثلاَ به دلیل جنگ از هم جدا شده اند، می توانند دوباره با هم بپیوندند.

امرار معاش

امرار معاش کردن به این معنی است که شما به اندازه کافی پول کسب می کنید تا قادر به پرداخت هزینه های زندگی خود باشید.

وکالتنامه

وکالت به این معنی است که فرد به فرد دیگر اجازه میدهد که نماینده او باشد. یک وکالتنامه ممکن است به فرد دیگر این حق را بدهد که درخواستی را ارائه دهد یا از طرف شما درخواست تجدید نظر کند.