تعداد زیادی باید در قدرت سهیم ساخته شوند

آخرین به روز رسانی 2/2-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.

این تنها پارلمان، دولت و سیاستمداران نیست که در سویدن قدرت دارند. افراد و گروه های زیادی وجود دارند که می توانند جامعه را تحت تاثیر قرار بدهند.

کتاب قانون سویدن با چکش قاضی در بالای آن.

در دموکراسی تقسیم قدرت بین افراد، گروه ها و مشاغل مختلف مهم است. این غیر دموکراتیک و خطرناک است که تمام قدرت جامعه نزد یک یا چند نفر متمرکز باشد. این اساس دیکتاتوری را تشکیل می دهد.

این متن درباره رسانه ها، شرکت ها، محکمه ها و جامعه مدنی سویدن است. در مورد آنچه آنها انجام می دهند و چگونه می توانند بر جامعه تأثیر بگذارند، خواهید خوانید.

همه حق دارند در رهبری کشور خود، به طور مستقیم یا با انتخاب نمایندگان خود در انتخابات آزاد و عادلانه، سهم داشته باشند.

شما همچنان از حق آزادی عقیده و بیان نیز برخوردار هستید. یعنی این که شما حق دارید هر باور را که می خواهید داشته باشید و آنچه را می خواهید بیان کنید. شما همچنان می توانید افکار و نظرات خود را به طور مثال در رسانه های اجتماعی به دیگران منتقل کنید. اما شما نباید از آزادی بیان برای انتشار نفرت و تهمت نسبت به افراد و گروه های دیگر استفاده کنید. شما همچنان حق سازماندهی و اشتراک در گردهمایی های مسالمت آمیز، تظاهرات و انجمن ها را نیز دارید. شما همچنان این حق را نیز دارید که در جلسات، تظاهرات شرکت نکنید یا هم عضو یک انجمن نباشید.

رسانه ها

رسانه های آزاد در دموکراسی مهم هستند. رسانه ها اخبار، دانش و اطلاعاتی را منتشر می کنند که بالای همه افراد یک جامعه تاثیر می گذارد. زمانی که موضوع به ایجاد مباحثات در مورد مسائل مختلف اجتماعی ارتباط می گیرد نیز رسانه مهم می باشند. روزنامه نگاران باید بتوانند آزادانه به بازبینی سیاستمداران و سایر افراد با قدرت در جامعه بپردازند. رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و رسانه ها در انترنت باید بتوانند آنچه را که می خواهند پخش کنند، بنویسند و منتشر كنند بدون اینكه شخص دیگری درباره محتوا تصمیم بگیرد.

دربرخی کشورها هیچ رسانه آزاد وجود ندارد. کسانی که در قدرت هستند تصمیم می گیرند که رسانه ها چه چیزی را می توانند بنویسند یا پخش کنند. ممکن است خبرنگاران تهدید شوند واز کارکردن شان جلوگیری صورت بگیرد. در آن صورت رهبران قدرت و کنترول بیشتر ر بالای مردم در جامعه، کسب می کنند.

رسانه های همگانی چیست؟

سه بنیاد رسانه ای وجود دارند که درسویدن مسئولیت ویژه ای دارند. این رادیوسویدن (SR)، تلویزیون سویدن (SVT) و (UR) تلویزیون تعلیمی است. اس آر، اس وی تی و اور SR, SVT, UR رسانه های همگانی نامیده می شوند. این به این معنی است که آنها باید اخبار و برنامه هایی برای همه افراد جامعه بسازند. همه افراد در سویدن می توانند برنامه ها از رسانه های همگانی را ببینند و به آنها گوش بدهند. شما به اشتراک نیاز ندارید.

رسانه های همگانی باید غیروابسته به منافع سیاسی و دیگر منافع باشند. آنها باید بدون طرفداری، در مورد جامعه و نظرات گزارش بدهند. اما آنها باید طرفدار دموکراسی و مساوات باشند. آنها نباید از برنامه های خود پول در آورند. آنها پول خود را ازهزینه ای که از طریق مالیات تمویل می شود، دریافت می کنند.

رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی توسط مردم در سراسر جهان استفاده می شود. رسانه های اجتماعی اسمی است برای ویب سایت ها و اپ های مختلف در انترنیت. در رسانه های اجتماعی، مردم مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. برخلاف رسانه های سنتی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، در رسانه های احمتاعی هر کس که خواسته باشد می توانند موضوع ایجاد کنند.

نمونه هایی از رسانه های اجتماعی وبلاگ ها، انجمن های اینترنتی، فیس بوک، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، واتساپ و یوتیوب هستند.

رسانه های اجتماعی به افراد بیشتری کمک کرده است که قادر به بیان، انتشار و به اشتراک گذاشتن نظرات و اطلاعات مختلف هستند. درعین حال، چالش های نیز در رسانه های اجتماعی وجود دارد. مردم می توانند از رسانه های اجتماعی برای انتشار اطلاعات نادرست، شایعات یا اعلانات استفاده کنند. گاهی تهدید و نفرت علیه چهره های رسمی نیز در رسانه های اجتماعی پخش می شود. مهم است که هنگام استفاده از رسانه های اجتماعی، ازمنبع انتقاد کنید.

چه تفاوت هایی بین رسانه های سنتی و رسانه های اجتماعی وجود دارد؟

بازار

شرکت ها و استفاده کننده ها نیز بر جامعه اثر می گذارند. آنها بخشي از بازار هستند. شرکت ها کالا و خدمات را در جامعه تولید و فروش می کنند. شرکت ها همچنین افراد زیادی را استخدام می کنند. اقتصاد سویدن تحت تأثیر بازار قرار دارد، منحیث مثال دولت، ناحیه ها و شاروالی ها چقدر مالیات دریافت میکنند. باراز همچنان بر این موضوع نیز تاثیر دارد که به چه تعداد افراد دارای کار می باشند و می تواند توسط معاش خود مصارف خود را تامین کنند.

قوه قضائیه

معمولاَ قوۀ قضائیه شامل اداره های می شود که برای مصئونیت حقوقی و امنیت حقوقی مسئولیت دارند. محـاکم بنیـاد قوۀ قضائیـه راتشـکیل میدهنـد. مقـامـات جلـوگیری کننـده از جرم و تحقـیق کننـده مثـل پولیس و مقـامات جبران خساره و حمایت از قربانیان جرم نیز شامل قوۀ قضائیه میگردند.

محکمه های سویدن باید در مورد پرونده ها و امور تصمیم گیری کنند ـ یعنی قضاوت کنند. آنها باید بی طرف و مستقل باشند. این بدان معناست که پارلمان، دولت یا سایر مقامات درباره نحوه حکم محکمه در یک پرونده خاص حق دخالت ندارند.

درسویدن، سه نـوع محـاکم وجـود دارد: محکمـه عمـومی، محکمه اداری و محاکم مخصوص.

محاکم عمومی

محاکم ابتدائیه، محکمه استیناف و محکمه عالی، محاکم عمومی نامیده میشوند. آنها پرونده های جنایی و مدنی را حل و فصل می کنند. دوسیه های جنایی زمانی است که کسی مظنون به ارتکاب جرم است. دوسیه های مدنی زمانی است که دو طرف به توافق نمی رسند و خود نمی توانند آن را حل کنند. برخی از شایع ترین دعاوی ارتباط می گیرد به پول و خرید.

بعنی محاکم ارزیابی می کنند هرگاه شخصی در یک جرم مقصر باشد و در این صورت چه جزای برایش داده شود. مجازات انواع مختلف دارد. مجازات می تواند به طور مثال جریمه نقدی یا زندان باشد. شخص که برای ارتکاب یک جرم مظنون شناخته می شود باید زمانی بیگناه تلقی گردد که سارنوال گنهکار بودن او را ثابت نساخته است.

سویدن مجازات اعدام ندارد. پارلمان مجازات اعدام در زمان صلح را در سال ۱۹۲۱ و در زمان جنگ را ۱۹۷۳ لغو کرد.

محاکم اداری

محاکم اداری، محـاکم استیناف اداری و محاکم عالی اداری، محاکم اداری نامیده میشوند. محاکم اداری عمدتاً دعـاوی میـان افـراد و مقـامـات ودعاوی بین شرکت ها و مقامات را حـل و فصل مینمایند. اگرازتصمیم مثلا اداره خدمات اجتماعی، اداره بیمه اجتماعی سویدن یا اداره مالیاتی سویدن رضایت ندارید، می توانید در آن به مورد به محکمۀ اداری شکایت کنید. محکمه های مهاجرت نیز محاکم اداری هستند.

در برخی از شاروالی ها، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی درخوست استیناف در تصمیم گیری، دفتر شهروندان شاروالی می تواند به شما کمک کند.

مثال: به آنیتا برای تجدید نظر در تصمیم گیری کمک می شود

آنیتا ۷۳ ساله است و از اداره خدمات اجتماعی در شاروالی محل زندگی اش درخواست خدمات خانگی کرده است. یک مامور کمک کننده بررسی می کند که آیا آنیتا به پشتیبانی نیاز دارد یا نه. پس از بررسی، مامور کمک کننده این تصمیم را در نامه ای برای آنیتا ارسال می کند. به درخواست او جواب منفی داده شده و او خدمات خانگی دریافت نمیکند. او فکر می کند این اشتباه است. او باید چه کار کند؟ دراین تصمیم درباره درخواست استیناف نوشته شده است، اما به نظر او فهمیدن آن دشوار است. وی با مسئول مساعده كه موظف است آنیتا را در مورد نحوه مراجعه به محکمه اداری مطلع كند تماس می گیرد.

محکمه های ویژه

محکمه های ویژه در مورد دعاوی در زمینه های مختلف خاص تصمیم می گیرند. یک مثال محکمه کاراین است که دعاوی بین کارکنان و کارفرمایان را حل و فصل می کند.

جامعه مدنی

دریک دموکراسی مهم است تا شما به عنوان یک شهروند بتوانید سهیم بوده و روی جامعه تاثیر بگذارید. جامعه مدنی جایی است که شما فرصت نفوذ و کار بر روی مسائلی که به نظر شما مهم است را دارید. این کار را می توانید در مشارکت با دیگران انجام بدهید. جامعه مدنی بخشی از دولت یا بازار نیست.

یک جامعه مدنی قوی دردموکراسی مهم است. برای مثال، در جامعه مدنی، مردم می توانند سیاست را تحت تاثیر قرار دهند، کسانی را که در قدرت هستند مورد ارزیابی قرار دهند و روی دفاع از حقوق بشر کار کنند.

بسیاری از سازمان ها و گروپ های جامعه مدنی انجمن های غیر انتفاعی هستند. بسیاری افراد به صورت رایگان در انجمن های غیرانتفاعی کار می کنند. یک انجمن غیرانتفاعی می تواند به عنوان مثال یک تیم فوتبال برای کودکان و جوانان باشد، سازمانی که برای بزرگسالان در کار های خانگی کمک می کند و یا یک کافتیریا زبان برای افراد تازه وارد.

درسویدن، آزادی انجمن ها وجود دارد که بخش مهمی از جامعه دموکراتیک است. آزادی انجمن ها به این معنی است که هرکس حق دارد انجمنی راه انداخته و یا عضو یک انجمن شود. یک گروه از افراد که منافع مشترکی دارند یا یک سابقه مشترک داشته می توانند انجمنی را شروع کنند.

اگرمیخواهید عضو انجمنی شده و یا انجمنی به را اندازید ویا تقاضای کمک مالی برای انجمنتان کنید با شاروالی خود تماس بگیرید. درشاروالی میتواند آمریت بخش تفریحات سالم به انجمن ها کمک کند.