زندگی در سویدن

آخرین به روز رسانی 6/4-2023

درباره سویدن ـ معلومات برای آشنایی با جامعه.
تصویر مونتاژ شدۀ اپارتمان ها، جنگل و دریاچه، خانه سرخ در روستا و آشپزخانه.

این مضمون دربارهٔ زندگی در سویدن است. شما موضوعات را خواهید خواند که دانستن آنها برای زندگی نمودن در سویدن بسیار مهم است.

مثلاَ در مورد چگونگی تقاضا برای مسکن، تماس با ادارات و آنچه را که باید در هنگام تصادف، آتش سوزی، بیماری حاد یا زمانی که معرض جرم قرار می گیرد انجام بدهید، خواهید خواند. همچنان دربارهٔ فعالیت های مختلف که میتوانید در اوقات فراغت خود انجام دهید، می خوانید.

همچنین به این نیز می توانید فکر کنید که چگونه می توانید در زندگی روزمره خود طوری زندگی کنید که برای محیط زیست مضرر نباشد و اینکه چرا مراقبت از محیط زیست مهم است.