Börja lära dig svenska med Hej svenska!

Senast uppdaterad: 8/12-2023

Hej svenska! är ett kostnadsfritt digitalt verktyg för träning i svenska som andraspråk.

Med Hej svenska! tränar du ordförråd, fraser och grammatik med hjälp av varierande uppgifter som att läsa, skriva eller lyssna.

Hej svenska! går att använda i din webbläsare. Du kan också ladda ner Hej svenska! som app. Efter att du laddat ner appen kan du använda den utan uppkoppling till internet.

Hej svenska! 1, 2, 3 och 4

Hej svenska! består av fyra delar. Med Hej svenska! 1 lär du dig de första orden och fraserna på svenska. I Hej svenska! 2, 3 och 4 är det svårare språk och grammatik.

Varje del innehåller tio teman och varje tema innehåller ett antal övningar. Du kan själv välja vilka övningar du vill göra och i vilken ordning. Du kan göra samma övning flera gånger.

Så fungerar Hej Svenska!

Det finns tre knappar som återkommer i Hej svenska!: lyssna-knappen, ok-knappen och hjälp-knappen.

Lyssna-knappen

Med lyssna-knappen (med en högtalare som symbol) kan du lyssna hur många gånger du vill och behöver. I vissa övningar är lyssna-knappen valbar. Det innebär att du kan välja om du vill ha ljudstöd eller inte. I andra övningar läses exemplet upp efter att du fullföljt övningen.

Ok-knappen

När du har gjort en övning och känner dig färdig trycker du på OK-knappen för rättning. Rättningen innebär att fel markeras med röd färg och rätt markeras med grön färg. När du rättat eventuella fel kan du trycka på OK-knappen och gå vidare till nästa övning.

Hjälp-knappen

Du kan få hjälp med ett antal övningar genom att trycka på hjälp-knappen (med en glödlampa som symbol). Då visas det rätta svaret i några sekunder. Du kan trycka på hjälp-knappen så många gånger du vill och behöver.